Kriminelle står i kø - Så nu tages andre midler i brug

Foto: Shutterstock

Mange dømte venter på at komme til at afsone deres dom.

Kriminalforsorgen oplever i øjeblikket et massivt pres på kapaciteten. Derfor er det nødvendigt at genåbne 66 ellers  dvalelagte pladser i Møgelkær Fængsel, der kan hjælpe med at afhjælpe det aktuelle pres på pladserne i de åbne fængsler.

Det oplyser Justitsministeriet onsdag. 

"For at imødekomme en stigende kapacitetsudfordring i kriminalforsorgen er det besluttet at genåbne 66 åbne pladser i Møgelkær Fængsel, der siden efteråret 2018 har været lagt i dvale. På trods af et stort antal pladsåbninger i de foregående år, forventer kriminalforsorgen, at kapacitetsudnyttelsen i 2021 vil komme over 104 pct," skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Her udtaler justitsminister Nick Hækkerup sig ligeledes. 

”Kriminalforsorgen er markant udfordret, bl.a. med for få fængselspladser. Derfor er der behov for, at vi her og nu genaktiverer nogle af de pladser, der ellers har været lagt i dvale. Det er et lille skridt i den rigtige retning, men selvfølgelig ikke en løsning på de større strukturelle problemer, som vi ser i kriminalforsorgen med kapacitet og bemanding. Det er noget af det, regeringen vil se nærmere på i en kommende flerårsaftale for kriminalforsorgen," fortæller justitsminister Nick Hækkerup. 

Læs også

Så er det slut med cigaretterne

Genåbner 66

Grundet covid-19 havde kriminalforsorgen desuden et midlertidigt tilsigelsesstop i perioden 10. december 2020 til 8. februar 2021.

Det betød et kortvarigt og midlertidigt fald i belægget i særlig landets åbne fængsler. Men det betyder samtidig, at der er oparbejdet en kø af personer, der skal ind og afsone, og som betyder, at der vil være ekstra pres på de åbne fængselspladser i den kommende tid.

For at afhjælpe det betydelige pres på kapaciteten er det derfor besluttet, at Møgelkær Fængsel skal genåbne 66 dvalelagte åbne fængselspladser.

Kriminalforsorgen vurderer, at genåbningen af de åbne fængselspladser kan tilrettelægges sådan, at det håndteres inden for den nuværende bemandingssituation.

Foruden de genåbnede pladser har regeringen allerede taget en række andre initiativer til at håndtere det høje belæg i kriminalforsorgen. Med dette års finanslov er der bl.a. sat penge af til etablering og forberedelse af op imod 250 nye pladser til indsatte.

Det forventes, at de nye pladser vil genåbne i Møgelkær Fængsel i juni i år.

Læs også

Populært tv-program vender tilbage