Jehovas Vidner skal overholde GDPR - også i Vejle

Af: Helge Rahbek

|

15/07/2018

Jehovas Vidner skal overholde reglerne for databeskyttelse, når de går fra dør til dør. Det slår Kultur-, Medie-, Asfalt-, Beton- og Kirkeminister Mette Båk Bock nu fast.

Mest læste i dag

I Vejle har Jehovas Vidner haft en praksis, hvor medlemmerne noterede oplysninger om hver enkelt husstand efter et besøg. Det kunne være navne, familiestatus og religiøs overbevisning.

“Et religiøst trossamfund som Jehovas Vidner er sammen med sine medlemmer, som tager del i forkyndelsen, ansvarlig for behandling af persondata, som bliver indsamlet ved dørbesøg,” siger kirkeministeren Mette Båk Bock.

(GDPR – General Data Protection Regulation) skal sikre, at persondata bliver indsamlet og opbevaret uden risiko for misbrug. Det gælder oplysninger på nettet såvel som i interne arkiver. Reglerne trådte i kraft 25. maj. De stiller krav til samtykke og opbevaring af data.

I Danmark er der 14.700 medlemmer fra Jehovas Vidner, som går fra dør til dør for at forkynde deres tro og hverve nye medlemmer.

“Vi følger befalingen fra Jesus Kristus om at forkynde og gøre disciple. Det er en del af det kristne liv at fortælle andre de gode nyheder om guds rige,” siger Chris Pedersen fra de danske vidner.

“Hvis forkyndere mærker interesse hos nogen, der har lyst til at lære om biblens budskab, så kan det være, at de skriver det ned for at kunne huske det, for de møder jo mange. Men det er jo kun til privat brug,” forsætter Chris Pedersen.

Jehovas Vidner i Vejle vil nu gennemse deres notater og herefter opsøge folk på deres adresser og spørge om samtykke til at beholde dem. Får de ikke samtykke, vil vidnerne brænde notaterne på stedet.

Anbefalet til dig