Rækkehuse, erhverv og grøn kile - her er fremtidens Bispehaven

I Byen
Foto: Aarhus Kommune
Nye rækkehuse og erhvervsbyggeri, en ny grøn kile og nye faciliteter til idræt og kultur kommer til at tegne det nye Bispehaven. Det er resultatet af den aftale, som Østjysk Bolig og Aarhus Kommune netop har indgået.

Lige nu læser andre også

Aftalen er lavet som følge af ny national lovgivning og skal skabe et nyt attraktivt lokalområde i bydelen Hasle. 

Det nye Bispehaven kommer til at bestå af en række mindre kvarterer med mange slags boliger, bygninger og mennesker. En grøn kile med indlagte muligheder for motion og bevægelse vil strække sig gennem området og binde det sammen fra Klokkerparken i syd, over Ellekær og videre til Hasle Bakker og True Skov i nord. Nye rækkehuse, kunstgræsbane og erhvervsbyggeri vil præge bydelen, som også vil få bedre forbindelse til de omkringliggende områder og Hasle Torv. Salg af jord skal give indtægter, som blandt andet kan bruges til forbedringer af de eksisterende boliger.

For at leve op til lovkravet om max 40 pct. almene familieboliger i 2030 indebærer aftalen, at der nedrives tre høje og tre lave blokke i Bispehaven. Det betyder, at der skabes mulighed for at udvikle området med nye aktiviteter, boliger, erhverv, gader og byrum, så forandringerne understøtter Aarhus Kommune og Østjysk Boligs visioDn for området. Samtidigt sikres, at de almene boliger i området gøres mere attraktive.

Aftalen danner baggrund for den plan, som Østjysk Bolig og Aarhus Kommune er forpligtet til at indsende til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019. Derefter vil de to parter lave en egentlig udviklingsplan, som sætter den strategiske ramme for udviklingen af bydelen.

Udviklingen af området bygger videre på den tryghedsrenovering, der allerede er i gang. Her er der bl.a. fokus på at binde Bispehaven bedre sammen med resten af byen. Den udvikling bliver forstærket med den nye aftale, hvor nye kvarterer med nye boliger, erhverv og øvrige funktioner skal bidrage til et helt nyt lokalområde, som kan tiltrække og fastholde nye beboergrupper.

Flyttehjælp

Aftalen vil få stor betydning for Bispehavens beboere. Aarhus Kommune og Boligorganisationernes 5. kreds har indgået en aftale, hvor 5. kreds forpligter sig til at stille det nødvendige antal boliger til rådighed. Det betyder, at alle beboere, der skal genhuses, får tilbudt en ny permanent, passende almen bolig. Parterne er enige om, at beboerne skal opleve mest mulig tryghed og have mulighed for at få råd og vejledning i processen. Beboerne skal også have mulighed for at afgive ønsker til genhusningsboligens placering, størrelse m.v.

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, siger:

"Vi har lavet en ambitiøs og banebrydende aftale. Østjysk Bolig har været meget konstruktive i samarbejdet, og det har gjort, at vi står med en stærk aftale, som kan være med til at sikre, at vi får skabt en by i balance. Det vigtigste er nu, at vi sikrer en så god og tryg proces for beboerne som muligt."

Direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, siger:

"Det har aldrig været vores ønske at gennemgå denne proces, der jo betyder, at over 300 af vores familier i Bispehaven skal flyttes, men når det så er sagt, så synes jeg, at vi i samarbejde med Aarhus Kommune har fået lavet en rigtig god aftale, der kommer til at betyde, at man om nogle år vil møde et helt nyt Bispehaven, som spiller sammen med resten af Hasle på en rigtig god måde."

"Vores fokus er lige nu selvfølgelig primært på de af vores beboere, der netop har fået besked på, at de skal flytte fra deres hjem. Mange af dem har boet i Bispehaven i rigtig mange år, og har svært ved at se sig selv bo andre steder. Vi skal hjælpe dem til at komme godt videre i et nyt område, og det vil vi gøre så godt, vi overhovedet kan."

Formand for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, Katja Hillers, siger:

"Det har været vigtigt for os at samarbejde med Aarhus Kommune om denne udviklingsplan. Vi er jo forpligtet til at lave udviklingsplanen, og ved at samarbejde om den, har vi kunnet repræsentere vores beboere på den bedst mulige måde, og vi har kunnet sikre dem bedst muligt i processen – blandt andet ved at sørge for, at der er blevet lavet en god genhusningsaftale for dem."

Videreudvikles med borgerne i bydelen

Når planen er indsendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, vil der komme en involveringsproces, hvor beboerne i området får mulighed for at komme med deres input til, hvordan rammen for fremtidens bydel bedst udfyldes. Derudover vil der blive involveringsprocesser i forbindelse med udviklingen af de konkrete projekter, fx den grønne kile og et nyt aktivitetsområde. Det betyder, at der i løbet af sommeren og efteråret 2019 vil komme en række inddragelsesmøder, som skal bidrage ind i den samlede udviklingsplan, som forventes godkendt sidst i 2019.

 

Foto: Aarhus Kommune

Fakta:

Folketinget vedtog i efteråret 2018 ny lovgivning om udsatte boligområder.

Som følge af den nye lovgivning skal de boligforeninger og kommuner, der huser såkaldte ’hårde ghettoer’ sammen indsende en plan for hvert af områderne senest 1. juni 2019, hvis området har været på den såkaldte ’ghettoliste’ i mere end fem år.

Kravet til planen er, at andelen af almene familieboliger i det berørte område senest i 2030 skal reduceres til max. 40 pct.

Aftalen mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune skal danne grundlag for denne plan, som skal indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019.

 

Der udarbejdes efterfølgende en samlet udviklingsplan for bydelen, som forventes godkendt sidst i 2019.

Anbefalet til dig