Aalborg skal være Danmarks grønne motor: Bygger testcenter ved Nordjyllandsværket

02/07/2019

Christian Granhøj Skouboe

Sådan ser de foreløbige planer for området omkring Nordjyllandsværket ud. Foto: Aalborg Forsyning
Det er Aalborg Kommunes, Aalborg Forsynings og Aalborg Havns ambition, at området omkring Nordjyllandsværket i fremtiden skal danne rammen om et nationalt testcenter inden for fremtidens vand- og energiløsninger. Testcenteret skal fremme de grønne løsninger, som vores bæredygtige fremtid skal bygge på.

Mest læste i dag

En ny aftale med Aalborg Havn betyder, at Aalborg Forsyning har sikret sig rådighed over et areal i forbindelse med Nordjyllandsværket, som det er ambitionen i fremtiden skal rumme et nationalt testcenter for fremtidens løsninger på vand- og energiområdet.

I forbindelse med daværende Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholts besøg i Aalborg tidligere på foråret, præsenterede en bred koalition bestående af flere vigtige aktører fra byen, herunder Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og House of Energy, ministeren for byens bud på, hvorfor netop Aalborg skal være hjemsted for et nationalt grønt testcenter. 7

Selvom regeringsmagten nu er skiftet, har det ikke ændret på Aalborgs ambitioner om at huse et nationalt grønt testcenter - tværtimod:

"I Aalborg Kommune tænker vi allerede i dag i grønne løsninger, og at have fokus på bæredygtighed har i mange år været en fast del af Aalborgs DNA. Alene det giver os en solid platform at bygge et sådant testcenter på. Læg dertil, at Aalborg Universitet og erhvervslivet står klar i kulissen til at indlede et tæt samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning om at skabe fremtidens løsninger på vand- og energiområdet. Netop derfor mener jeg, at Aalborg er en helt oplagt placering til et nyt nationalt grønt testcenter, som med den nye regerings ambitiøse klimamål formodentlig er kommet et skridt nærmere en realisering," vurderer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

"Området omkring Nordjyllandsværket er en oplagt placering, da vi allerede har den nødvendige infrastruktur på plads i forhold til energiområdet. Samtidig involverer planerne for omstillingen af Nordjyllandsværket allerede i dag implementeringen af en kombination af en række nye energiformer, som f.eks. sol- og vindenergi, overskudsvarme, geotermi og varmepumper," siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings energidivision. Han suppleres af Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i vanddivisionen i Aalborg Forsyning:

"Derudover har vi også iværksat planer om at samle alle grene af forsyningsvirksomhederne i administrationsbygningerne ved Nordjyllandsværket. På den måde har vi i fremtiden den megen ekspertise og specialiserede viden i vores medarbejderstab samlet ét sted, så de optimale muligheder for samarbejde, synergier, videndeling og effektivisering på tværs af vores store organisation er til stede. Samtidig vil der være én indgang til hele energi-, vand- og klimaområdet," siger han.
 

Lasse P.N. Olsen fremhæver derudover, at ejerskabet samtidig sikrer Aalborg Forsyning råderetten over hele arealet i forbindelse med Nordjyllandsværket og dermed frie hænder til at foretage de nødvendige investeringer i fremtidens fjernvarmeforsyning. 

Areal fra Aalborg Havn muliggør realiseringen

Aalborg Forsyning købte med virkning fra 1. januar 2016 Nordjyllandsværket af Vattenfall, mens Aalborg Havn samtidig erhvervede havnefaciliteterne på ca. en million kvadratmeter, herunder kajarealer, administrationsbygning, ejendomme, kraner, tankanlæg, en vindmølle mv. Dette blev gjort med henblik på at omdanne området til en erhvervshavn, når det gamle kulkraftværk efter planen skulle være udfaset i 2028.

Planerne om en erhvervshavn på nordsiden af Limfjorden er i mellemtiden blevet overhalet indenom af de fælles visioner om at tiltrække et nationalt grønt testcenter til byen, og adm. direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn er overbevist om, at området og byen herigennem tilføres en stor værdi: 

"I Aalborg Havn har vi i tæt samarbejde med de øvrige aktører i byen i en længere periode arbejdet med at facilitere processen med at tiltrække et nationalt grønt testcenter til Aalborg. Vi har engageret os i projektet, da vi ser et meget stort potentiale i fortsat at være helt i front på den bæredygtige dagsorden og ikke mindst at tiltrække endnu flere grønne virksomheder og jobs i byen. Ikke mindst derfor har det været et naturligt skridt for os at afhænde vores arealer ved Nordjyllandsværket som led i den strategiske plan for at gøre Aalborg til et grønt testcenter," siger han og fortsætter:

"Vi vil naturligvis fortsætte vores udviklingsplaner for Aalborg på den sydlige side af fjorden, hvor vi har store udviklingsplaner. Vi er eksempelvis i fuld gang med byggemodning af et areal på cirka 110.000 kvadratmeter mellem Tranholmvej og Rørdalsvej, som også skal tænkes ind i det grønne testcenter."

Om den nye aftale:

Aalborg kom mandag et stort skridt nærmere realiseringen af et nationalt grønt testcenter på området omkring Nordjyllandsværket. Med dagens aftale erhverver Aalborg Forsyning Aalborg Havns arealer ved Nordjyllandsværket for ca. 300 millioner kroner. Handlen er underlagt regler for handel mellem uafhængige selskaber og er baseret på officielle valuarvurderinger, hvor Aalborg Havns investeringer i området de seneste år også er indregnet.

Aalborg Forsyning arbejder i dag med blandt andet områder som fjernvarme, spildevandshåndtering, drikkevand, gas, elproduktion og el-salg. Implementering af blandt andet fjernkøling, geotermi, varmepumpe-teknologi og sol- og vindenergi er dog allerede en del af fremtidsplanerne.
Aalborg Forsyning overtager de involverede medarbejdere fra Aalborg Havn efter regler om virksomhedsoverdragelse.

Aalborg Havn vil fortsat eje og drive kul- og olieterminal ved Nordjyllandsværket og vil fortsat opretholde havne- og krankapacitet samt sikre vanddybder langs den 400 meter lange kaj. Aalborg Havn arbejder ligeledes på en opgradering af olieterminalen for et større tocifret millionbeløb med henblik på at reetablere driften af de fire tanke på området, der har været inaktive i mere end 15 år. Her er der allerede indgået kommercielle aftaler om udlejning af mere end 50 procent af kapaciteten. 

Handlen indebærer også Aalborg Havns køb af jordarealer af Aalborg Forsyning i Aalborg Øst til en værdi på ca. 10 millioner kroner.

Anbefalet til dig