Ålegræs, stenrev og muslingebanker: Nu starter arbejdet med at gøre fjorden sund

Kort & Godt
Nu skal fjorden i god form. Foto: Vejle Kommune
Vejle Kommune har besluttet, at der skal gøres noget ved den dårlige miljøtilstand i Vejle Fjord. Et nyt projekt, der kombinerer en række marine virkemidler, skal forsøge at genskabe den naturlige balance i fjorden.

Lige nu læser andre også

Med en donation fra Velux Fonden på lidt over 15 mio. kr. og en egenfinansiering fra Vejle Kommune på næsten ni mio. kr. er Projekt Sund Vejle Fjord nu en realitet. Projektet får dermed et samlet budget på 24 mio. kr., involverer en lang række lokale interessenter og sættes officielt i gang ved årsskiftet til 2020.

Ålegræs, stenrev, krabber og muslingebanker

Projekt Sund Vejle Fjord, der er det første af sin slags i Danmark, er en ny måde at adressere de store miljøproblemer - særligt i de danske fjorde. Ved at kombinere en række marine virkemidler søger projektet at genstarte nogle naturlige processer i vores havmiljø, der de seneste år er gået i stå i de indre danske farvande.

De næste fem år vil der blive udplantet store mængder ålegræs, udlagt stenrev, opfisket krabber og etableret en række nye muslingebanker i Vejle Fjord. Under betegnelsen "marin naturgenopretning" postes der således et tocifret millionbeløb i at fremskynde fjordens vej tilbage til en sund og stabil miljøtilstand.

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord. Begge parter har de seneste fire år arbejdet målrettet på at skabe det finansielle og faglige grundlag omkring projektet, der nu er blevet en realitet.

"Jeg synes det har været en konstruktiv proces frem imod den endelige bevilling af projektet. Vi har peget på fjorden som et særligt vigtigt indsatsområde. At vi nu har fået et realistisk beløb til at gøre noget ved fjordens store miljøproblemer, synes jeg vidner om, at den lokale stemme er blevet taget alvorligt, og at vi sammen kan nå rigtigt langt," siger medlem af bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, Nis Kristian Hjort, som til daglig er formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

Skal forankres lokalt

Også i Vejle Kommune er der tilfredshed med det gode samarbejde.

"At vi lykkes med at finde finansiering til Sund Vejle Fjord, tror jeg i høj grad skyldes den enorme lokale forankring, som projektet er bundet op på," siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V) og uddyber:

"Det er ikke alene den særlige politiske forankring af projektet, der har banet vejen. Realiseringen af Projekt Sund Vejle Fjord kommer til at ske i tæt samarbejde med alle de lokale brugere og interessenter omkring fjorden, herunder bl.a. Vejle Amatørfiskere, bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord og Rødkilde Gymnasium."

Selve det overordnede ansvar for implementeringen af projektet ligger hos Vejle Kommune i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, der skal sikre det videnskabelige ophæng i arbejdet, og som formelt er partner i projektet.

Unikt samarbejde mellem forvaltning og forskning
Det er projektets helhedsorienterede tilgang og det tætte samarbejde mellem en kommunal forvaltning og en uddannelsesinstitution, der ligger til grund for Velux Fondens og Vejle Kommunes bevillinger til projektet.

"Det er første gang, forskning og forvaltning samarbejder så tæt omkring den marine naturgenopretning i Danmark. Det giver os en helt unik lejlighed til at iværksætte en samlet indsats på tværs af alle interessenter omkring hele fjorden. Selvom det vil tage mange år at få Vejle Fjord tilbage i topform, kan vi nu anvende en række af de marine virkemidler, vi har til rådighed og forhåbentligt gøre noget rigtig godt for vandmiljøet," siger Mogens Flindt, forskningsleder og ekspert i vandmiljø ved Syddansk Universitet.

 

Anbefalet til dig