Børnehavebørn får flere kram hvis de har en yndlingsvoksen

24/09/2019

Christian Granhøj Skouboe

Krammerne sidder mere løst, hvis børn i børnehaven har en yndlingsvoksen blandt personalet. Foto: Shutterstock
Hvert femte barn i alderen 5-7 år oplever, at de ikke får kram af de voksne i børnehaven. Det gælder især børn, som ikke har en yndlingsvoksen blandt personalet. Samtidig siger hvert fjerde barn, at der ikke er nogen af de voksne, som er gode til at trøste, viser ny rapport fra Børns Vilkår

Mest læste i dag

”Hvis man slår sig, så skal man selv finde ud af det.” Sådan lyder det fra et af de børn, som er blevet interviewet til Børns Vilkårs rapport ’Tryghed i børnehøjde: Tryg tilknytning i dagtilbud’, der undersøger, hvordan 5-7-årige oplever relationen til de voksne i dagtilbuddet.

Rapporten bygger på 18 kvalitative interviews fra seks dagtilbud og en spørgeskemaundersøgelse blandt 560 børnehavebørn i 48 dagtilbud.

”Danske børn er typisk i institution i 7-8 timer om dagen, og det er derfor helt afgørende for deres trivsel og udvikling, at de har trygge relationer til de voksne i dagtilbuddet. Af samme grund er det stærkt bekymrende, at hvert femte barn i undersøgelsen siger, de ikke får kram, og at hver fjerde ikke synes, der er nogen blandt de voksne, der er gode til at trøste,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Yndlingsvoksne gør en afgørende forskel

Undersøgelsen viser, at det især er de børn, som har en yndlingsvoksen blandt personalet, der oplever, at de har mulighed for at få kram og bliver inddraget i dagens program.

Det er dog langt fra alle børn, der har en yndlingsvoksen. Undersøgelsen viser, at hvert fjerde barn ikke har en voksen, de allerbedst kan lide, eller ikke ved, om de har en yndlingsvoksen. Og der er stor kønsforskel: 82 procent af pigerne har en voksen, de særligt godt kan lide, mens det kun gælder 68 procent af drengene.

”Pædagoger kender godt til, at børn har yndlingsvoksne, men i en travl hverdag er det for mange mere praktisk, hvis børnene kan bruge flere voksne end én. Vi kan dog se, at det betyder rigtig meget for børnenes trivsel, at de har en voksen, som de føler sig ekstra trygge ved, og som er god til at aflæse, hvornår de f.eks. har brug for et kram. Her er det vigtigt at være særligt opmærksom på de børn, hvis signaler kan være sværere at aflæse, og som derfor risikerer at blive overset,” siger psykolog i Børns Vilkår, Malene Angelo.

Hun peger på, at børn, som er overladt for meget til sig selv i børnehaven, risikerer at udvikle uhensigtsmæssige strategier til at løse konflikter og trøste sig selv – og dermed kan få svært ved at håndtere svære situationer senere i livet.

Nøgleresultater fra rapporten:

Hvert fjerde barn har ikke en yndlingsvoksen
74 pct. af børnene i undersøgelsen svarer, at de har en yndlingsvoksen i børnehaven, forstået som en voksen, de allerbedst kan lide. 12 pct. har ikke har en yndlingsvoksen, og 14 pct. ved ikke, om de har en yndlingsvoksen. Piger har i højere grad end drenge en yndlingsvoksen: Det gælder hhv. 82 pct. af pigerne mod 68 pct. af drengene.

6 ud af 10 børn har oplevet at blive skældt ud i børnehaven
Heraf svarer 13 pct. af børnene, at de tit får skæld ud. 1 ud af 5 børn, der har prøvet at blive skældt ud, svarer, at de blev bange eller forskrækkede. Dobbelt så mange drenge (16 pct.) som piger (8 pct.) oplever, at de ofte får skæld ud af en voksen i børnehaven.

Hvert femte barn oplever ikke at få kram
65 pct. af børnene siger, at de får kram af en voksen i børnehaven, 21 pct. oplever ikke at få kram, og 14 pct. svarer ”ved ikke”. Der er samtidig forskel på drenge og piger: Mens 25 pct. af drengene oplever, at de ikke bliver krammet af personalet, gælder det 16 pct. af pigerne.

Hvert fjerde barn oplever ikke, at der er nogen blandt de voksne i dagtilbuddet, der er god til at trøste3 ud af 4 børn svarer, at der er en voksen i børnehaven, der er god til at trøste, mens 1 ud af 4 ikke oplever dette.

Børnene hjælper sig selv og hinanden, når de voksne ikke er tilgængeligeFlere børn fortæller i den kvalitative analyse om situationer, hvor der ikke er en voksen i nærheden til at reagere ved f.eks. drilleri, konflikter eller behov for trøst. Det går på tværs af børnenes fortællinger, at de hjælper hinanden, når der ikke er en tilgængelig voksen, f.eks. når personalet er til pause.

Børn, der oplever at blive mødt af en voksen i børnehaven, er gladere for at gå der75 pct. af børnene oplever, at en voksen i børnehaven er glad for at se dem, når de kommer morgenen. 8 pct. af børnene oplever ikke, at en voksen i børnehaven er glad for at se dem, og 17 pct. svarer “ved ikke”. Mens 87 pct. af de børn, der oplever at blive mødt af en glad voksen om morgenen, kan lide at gå i børnehave, gælder det kun 70 pct. af de børn, der ikke oplever at blive mødt af en glad voksen om morgenen.

Børn, der har en yndlingsvoksen, oplever i højere grad at blive inddraget i dagens program i børnehaven67 pct. af de børn, der har en voksen, de særligt godt kan lide, oplever også, at de får fortalt, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det samme gælder 53 pct. af børnene uden en yndlingsvoksen.

Om rapporten

Rapporten undersøger børnehavebørns muligheder for at skabe tryg tilknytning til personalet i dagtilbud. Den bygger på en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse blandt børn i alderen 5-7 år, der gik i dagtilbud i vinteren og foråret 2019. Rapporten er finansieret af Stryhns Familieselskab og er en del af et partnerskab på småbørnsområdet.

Anbefalet til dig