Har vi det virkelig så skidt i Odense?

Af: Helge Rahbek

|

15/10/2018

En større undersøgelse viser, at borgerne i Odense Kommune på flere områder ikke mener de har det så godt, som de andre borgere i Region Syddanmark. Det handler om den oplevede livskvalitet: sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv

Mest læste i dag

I undersøgelsen har 1.000 personer i hver af regionens 22 kommuner deltaget i en spørgeskemaundersøgelse. Det er Danmarks Statistik, TrygFonden og de syddanske kommuner, som har stået for dataindsamlingen.

Efterfølgende er de indsamlede data blevet koblet med registerdata om den enkelte respondent, hvilket gør det muligt at se sammenhængen mellem livskvalitet og forskellige baggrundsfaktorer som alder, køn, uddannelse og indkomst.

Ikke så godt i sammenligning med andre

I undersøgelsen, der er udgivet af Region Syddanmark, kan man se resultaterne opgjort pr. kommune og sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen.

Når det gælder andel af respondenter, der er meget tilfredse med deres livssituation, så ligger respondenterne fra Odense Kommune helt i bund. Kun 57,7% respondenter fra Odense Kommune har svaret 8, 9 eller 10 på en skala fra 1-10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med livet for tiden. Gennemsnittet for hele regionen er 62,8%.

Det bliver også til en absolut bundplacering for respondenterne fra Odense Kommune, når de skal svare på, hvor tilfredse de er med deres sociale relationer.

Når det gælder tilfredsheden med egen økonomisk situation, ligger respondenterne fra Odense Kommune også nederst i regionen.

Undersøgelsen viser også, at borgerne i Odense Kommune i gennemsnit udfører mindre frivilligt arbejde end borgere i de øvrige kommuner.

Angående tilfredsheden med arbejdet ligger respondenterne fra Odense Kommune tredje nederst.

Der er heldigvis andre undersøgelser

Bryder man sig ikke om noget specifik statistisk materiale som denne undersøgelse, kan man altid blot henholde sig til standpunktet, at der findes tre slags løgne: løgn, forbandet løgn og statistik.

En anden mulighed er at finde andre undersøgelser frem, der viser noget andet. I en anden undersøgelse, som også er udgivet af Region Syddanmark, kan man se, at andelen af borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er større i Odense Kommune end i de øvrige kommuner i regionen. Og kun Billund Kommune har en procentvis højere beskæftigelse af højtuddannede i den private sektor.

Også antallet af lægebesøg og sygehuskontakter er lav blandt borgerne i Odense Kommune. Når det gælder kronisk syge, er der blandt borgerne i Odense Kommune som det eneste sted i regionen et fald i antallet af brug af sygehusene i forhold til tidligere.

Ser man på, hvor mange unge mellem 16-24 år, der ikke er i arbejde eller uddannelse, er procentdelen næstbedst i Odense Kommune i forhold til andre kommuner i regionen.

 

Anbefalet til dig