I dag er det Store Hyledag

Vejle24 kommer med en servicemeddelelse: TAG DET HELT ROLIGT. I dag er det Store Hyledag. Sirenerne testes, og der er ingen fare på færde.

Lige nu læser andre også

Èn gang om året testes sirenevarslingssystemet med lyd, men faktisk testes systemet hver eneste nat, bare uden lyd. Siden 1994 har det været den  første onsdag i maj, hvor sirerne har hylet landet over. Populært kaldes dagen for Store Hyledag.

Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller ved udslip af farlige/giftige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 procent af den samlede befolkning. Når sirenerne lyder, skal man gå indenfor og tænde for DR eller TV2. Der er særligt én ting, man ikke skal gøre når sirenerne lyder, hverken på Store Hyledag, eller hvis det ikke er tale om en test: Du må ikke ringe 112, da det kan blokere for livsvigtige opkald. 

Varslingssystemet afprøves over et par omgange. Først lyder varslingssignalet fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Derefter starter afvarslingssignalet, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Sirenerne går i gang klokken 12.00.

Anbefalet til dig