Kloakarbejde spærrer Moldevej i en måned

25/01/2019

Helge Rahbek

Vejle Spildevand spærrer Moldevej i Vejle fra tirsdag d. 29. januar til og med fredag d. 1. marts 2019.

Mest læste i dag

Moldevej bliver spærret ved krydset ved Grundet Sivevej for alle biler, mens cyklister og fodgængere kan passere forbi afspærringen. Bilister kan i stedet benytte Finlandsvej, hvor der naturligvis skiltes med omkørsel.

Nye kloakledninger

Vejle Spildevand er nødt til at spærre Moldevej, fordi der skal etablere nye regn- og spildevandsledninger, hvilket er et forarbejde til den kommende modernisering af kloakkerne i Moldeparken og Finlandsparken.

”Vi moderniserer kloakkerne for at mindske risikoen for oversvømmelser af huse og veje. Det gør vi ved at adskille kloakledningerne, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Spildevandet sendes til renseanlægget hvor det renses, og regnvandet ledes til Vejle Fjord,” fortæller projektleder/civilingeniør Ole Dregaard Hjeresen Jensen   

Det berørte område.

Udbygget regnvandssystem

Udover de nye kloakledninger etableres der også afvandingsrender, som skal håndtere store regnmængder under skybrud. I efteråret 2018 udbyggede Vejle Spildevand regnvandssystemet for at kunne modtage regnvandet fra området ved Moldevej. Dengang blev der etableret nye regnvandsledninger, en regnvandsgrøft ved NOVA Skolen, samt et regnvandsbassin ved Grundet Sivevej.

Regnvandsbassinet ved Grundet Sivevej, som hjælper til at mindske risikoen for oversvømmelser.

Vejle Spildevand skriver i sin pressemeddelelse, at gør deres bedste for at genere mindst muligt og beklager for de gener, som spærringen kan give naboer og trafikanter i området.

 

Anbefalet til dig