Nu kan demensramte koldingensere også benytte sig af handicapkørsel

10/07/2019

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
De borgere i Kolding Kommune, som er diagonsticeret med demens, kan fremover benytte kommunens ordning for handicapkørsel, når de skal handle ind, besøge familie, på tur i fritiden eller andre formål, hvor de har behov for kørsel.

Mest læste i dag

Handicapkørselsordningen er en kollektiv trafikordning for borgere der grundet gangbesvær og synshandicap ikke kan tage bus eller anden kollektiv trafik. Det er denne ordning, som hjemmeboende borgere med demensdiagnose nu også kan blive visiteret til.  

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen er glad for at borgere med demens nu kan bruge handicapkørselsordningen.

"Handicapkørsel er jo normalt kun for gangbesværede og meget svagtseende borgere. Men nu kan borgere med demensdiagnose også benytte handicapkørselsordningen. Det betyder, at vi transportmæssigt sidestiller borgere med demens med andre borgere. Transporten er således ikke længere en hindring for at kunne deltage i fritidsaktiviteter, tage på indkøbstur, besøge familie eller deltage aktivt i samfundslivet. Og hvis borgerne har brug for en ledsager under transporten kan en hjemmehjælper eller pårørende køre gratis med," udtaler Søren Rasmussen. 

Detaljer om handicapkørslen

At hjemmeboende borgere med demens nu får mulighed for at benytte handicapkørselsordningen betyder, at de kan køre 104 ture pr. år. De bliver hentet på deres hjemadresse og bliver kørt til den adresse, de skal hen til. Det er kollektiv kørsel, så måske samler taxaen eller bussen andre op undervejs. Der er en egenbetaling på 3 kr. pr. kilometer med en minimumspris på 35 kr. pr tur.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen skønner at 100 hjemmeboende borgere med demensdiagnose vil gøre brug af ordningen. Ordningen løber frem til 1. april 2021 og er støttet med 2.6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis du eller dine pårørende vil høre mere og eventuelt blive visiteret til handicapkørselsordningen skal man kontakte Kolding Kommunes demenskonsulenter på tlf. 24463162 eller 24285829 eller Senior- og Sundhedsrådgivningen på tlf. 79798450.

Anbefalet til dig