Ny måling: Stort set alle i Odense er generet af letbane-projektet - opbakningen daler

Af: Helge Rahbek

|

15/01/2019

Kort & Godt
Illustration fra Odense Letbane.
Ny måling viser, at næsten alle i Odense føler at anlægget af letbanen generer dem. Målingen viser også et lille fald i tilslutningen til projektet blandt borgerne i forhold til tidligere. Størst tilslutning ses hos erhvervslivet.

Mest læste i dag

Målingen er lavet af Megafon på vegne af Odense Letbane i december. 418 odenseanere og 200 erhvervsdrivende fra de fire postnumre, der er mest berørt af anlægsarbejdet, har deltaget i undersøgelsen. 

Gener er der nok af

Siden midt i 2017 har trafikanterne i høj grad mærket til anlægsarbejdet i forbindelse med letbanen. Opgravede fortove, vejindsnævringer, omkørsler og nye parkeringsforhold har hørt til dagens orden. Naboerne til letbanen lever mere eller mindre med støv og støj, ændrede adgangsforhold og udsigten til opgravede og afspærrede byggepladser.

At mange er berørt af generne ses også tydeligt målingen. 54% af borgerne synes ’i meget høj grad’, at anlægget af letbanen medfører gener og ulemper. 26% svarer ’i høj grad’ og 14% svarer ’i nogen grad’ på samme spørgsmål. Det betyder, at i alt 94% af odenseanerne mærker til generne. 57% af odenseanerne svarede i en undersøgelse i 2017, at de havde forståelse for, at der i anlægsperioden kunne komme gener. Om disse odenseanere er blevet overrasket over, hvor mange gener anlægsarbejdet har medført, ved vi ikke noget om.

Også blandt erhvervslivet er oplevelsen af gener udtalt. I denne gruppe svarer i alt 95%, at de i en eller anden grad mærker generne. 54% synes, at anlægsarbejdet ’i høj grad’ medfører gener. 30% svarer ’i høj grad’.

Ringe tilslutning på dette tidspunkt

I 2017 syntes 45% af odenseanerne, at det var overvejende positivt med en letbane i Odense, mens 38% var mere eller mindre imod. I den seneste måling er 39% stadig positivt stemt, mens 42% er negative over for letbanen.

Diagram fra Odenseletbane.dk

Blandt erhvervsfolk var 45% positive angående en letbane i 2017, og det tilsvarende tal i den nye måling er 44%. Det hører dog med, at kigger man på andelen af erhvervsfolk, der i 2017 var ’meget positive’ og sammenligner med den nye måling, så er procenttallet faldet markant fra 23 til 11.

Både i 2017 og i den seneste undersøgelse var 34% af erhvervsfolkene negative overfor letbaneprojektet.

Diagram fra Odenseletbane.dk

Det får en ende

Første del af letbanens anlægsarbejde består af at lave nye vejforløb for at skabe plads til sporet. Denne del forventes at være færdiggjort i løbet af sommeren. Herefter laves sporarbejdet med etablering af skinner, kørestrøm, stationer og så videre. I begyndelsen af 2020 er denne del færdig, og odenseanerne slipper for flere gener i forbindelse med anlægsarbejdet.

Letbanens samlede anlægsbudget er på 3,309 milliarder kroner. Fra slutningen af 2020 kan vi køre ud med Odense Letbane og høste belønningen for anlægsbeløbet og de mange gener.

Anbefalet til dig