Nyt tiltag skal hjælpe unge førstegangsfødende

08/01/2019

Helge Rahbek

Odense Kommune og OUH laver et tættere samarbejde for at sikre førstegangsgravide under 23 år i Odense et godt graviditetsforløb og en god start på tilværelsen som forældre.

Mest læste i dag

Sidst i 2018 besluttede Mødrehjælpen at lukke deres rådgivningscenter i Odense, og måtte derfor også trække sig fra samarbejdet med Odense Kommune og OUH om det fødsels- og forældreforberedende arbejde. For at sikre trygheden for de helt unge førstegangsforældre, har Odense Kommune og OUH skabt initiativet ’God Start’, hvor en familiebehandler med socialrådgiverbaggrund fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune træder til med den rådgivning, som Mødrehjælpen tidligere varetog.

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen udtrykker glæde over, at der også fremover er et godt tilbud, til trods for at Mødrehjælpen har trukket sig.

”Når vi ved, at de første 1.000 dage i et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, så er det umådeligt vigtigt at støtte dygtigt op omkring unge forældre, der står i en sårbar situation. Jeg er sikker på, at den tidlige indsats betaler sig og i sidste ende giver både mor, far og barn flere muligheder i livet,” siger Susanne Crawley Larsen.

Mange funktioner i samme hus

I forbindelse med ’God Start’ samles mange funktioner i Sundhedshus Vests lokaler i Slotsgade. Her kan unge familier fremover møde jordemødre, sundhedsplejersker, en uddannelsesvejleder og andre kommunale fagpersoner, der kan hjælpe de unge med den vigtige opgave, de står overfor.

Først i forløbet er jordemødrene centrale personer for de unge mødre, mens tilbuddet efter fødslen primært varetages af den sundhedsplejerske og familiebehandler, som forældrene i forvejen kender fra deres graviditet. Senere i forløbet - når børnene er 6-9 måneder gamle -kan mødrene møde en uddannelsesvejleder, der kan støtte de unge mødre i at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Endvidere bliver der besøg af en tandplejer, en børnefysioterapeut, en tale/sprogkonsulent, en småbørnspsykolog, samt en pædagogisk leder fra et af byens børnehuse.

Tryghed og kontinuitet

Det er en vigtig grundtanke i ’God Start’, at familierne i høj grad skal opleve kontinuitet i deres forløb. Det vil således i høj grad være den samme sundhedsplejerske, der besøger familien i hjemmet, som mor, far og barn har haft kontakt med tidligere i forløbet.

Alle unge gravide i alderen 18-20 år kommer med i "Kendt jordemoderordning", som betyder, at de kommer til at føde ved en af de tre faste jordemødre, som de også har mødt undervejs i forløbet ved konsultationer og i gruppen.

”Det er vores oplevelse, at gravide generelt er glade for at kende den jordemoder, de kommer til at føde med. Etableringen af en kendt jordemoderordning, der varetager tilbuddene i forhold til unge gravide, vil naturligt afføde, at den gravide føler sig tryg og oplever kontinuitet i forløbet og overgangene fra graviditet, fødsel og barsel. Den unge møder jordemødrene til konsultationer, undervisning, fødsel og ved besøg i hjemmet efter fødslen. Tryghed og kontinuitet kan især opleves betydningsfuldt, når man er ung og er i gang med at etablere familie med de forandringer i livet, som dette medfører,” siger Anette Lund Frederiksen, der er chefjordemoder ved OUH.

Anbefalet til dig