Tal for din sag: Mundtlig ansøgningsdag på kommunen

Af: Helge Rahbek

|

07/02/2019

Det er ærgerligt, hvis spændende projekter aldrig bliver til mere end en god idé, fordi det var svært at formulere en god skriftlig ansøgning om midler til realiseringen. Sådan behøver det heller ikke at være længere. Kom til ’Mundtlig ansøgningsdag’ og fortæl om jeres gode idé eller projekt.

Mest læste i dag

Man kan sagtens være super god til at lave frivilligt socialt arbejde uden at være en ørn til at formulere sig i ansøgninger. For at gøre det lettest muligt for alle at få del i midler fra Udviklingspuljen inviterer Odense Kommune til ’mundtlig ansøgningsdag’ den 27. februar 2019 i tidsrummet 14.30-19.30. Det foregår i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15.

Støtte til hvad?

Lov om Social Service pålægger kommunerne at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og der skal årligt afsættes et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Nogle af disse midler udbetales gennem kommunens Udviklingspulje for frivilligt socialt arbejde. Målet er at skabe forudsætninger for kontinuitet i de igangværende aktiviteter og udvikling af nye frivillige sociale initiativer og foreninger.

Frivillige sociale foreninger og organisationer kan søge om tilskud fra puljen, dog maksimalt op til 50.000 kroner per ansøgning.

Eksempelvis kan der søges tilskud til at hjælpe livsvilkårene for ældre, misbrugere, syge, handicappede, sindslidende, ensomme, etniske minoriteter, mennesker i krise, pårørende til særligt udsatte, samt børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer.

Endvidere kan man søge tilskud til foreningsudvikling. 10 % af Odense Kommunes årlige midler til Udviklingspuljen er reserveret til at støtte fornyelse samt udvikling og initiativer, der opstår i årets løb.

Repræsenterer man en nystartet frivillig social forening i Odense, eller er der nytænkning og udvikling på vej i jeres etablerede frivillige sociale forening/organisation, så gælder det om at møde op til ’mundtlig ansøgningsdag’.

Sådan gør man

I stedet for at skrive en ansøgning, kan man på ’mundtlig ansøgningsdag’ møde frem og fortælle 2-3 af kommunens medarbejdere om, hvad man gerne vil søge tilskud til. Det loves, at formen vil være uformel og præget af dialog. Efter dialogen vil medarbejderne udarbejde en skriftlig ansøgning, der beskriver hvad der søges tilskud til, og I godkender til sidst ansøgningen.

Det er vigtigt at gøre et forarbejde, inden man møder op på ’mundtlig ansøgningsdag’. Hav en kort fortælling om jeres idé klar. Fortæl hvad I søger tilskud til. Overvej formål, målgruppe, hvem, hvordan, hvor og hvornår. Husk også at overveje, om der også kan skaffes penge andre steder fra.

Foreningerne vil modtage svar på ansøgningen inden for en uges tid.

For at deltage i ’mundtlig ansøgningsdag’ skal man tilmelde sig. Det kan gøres her. Tilmeldingsfristen er d. 17. februar 2019.

Anbefalet til dig