Sankthans nærmer sig: Sådan får du et sikkert bål

Foto: Shutterstock

Sankthans nærmer sig og det betyder for mange, at der traditionen tro skal tændes bål. Men mange ting kan gå galt i den forbindelse - derfor får du her en række gode råd.

I år fejrer vi Sankthansaften onsdag den 23. juni. 

Mange steder i landet er der mulighed for at komme og se bål - men mange vil også gerne lave sit eget. Hvis man kaster sig ud i det, er der dog en række ting som man bør være ekstra opmærksom på.

Hvis ikke man passer på, kan det hyggelige bål nemlig hurtigt udvikle sig til en brand - og det er der ingen som øsnker. 

Hos Alm. Brand forventer man en stigning i antallet af brandskader i hjemmet under Sankthans, det var der nemlig også sidste år. Det skriver Alm. Brand i en pressemeddelelse.

"Sankthans er en fast og kærkommen tradition for mange danskere, så jeg kan sagtens forstå, at mange vælger at holde fast i den tradition. Men det er vigtigt, at man passer særdeles godt på. Hvis flammerne i et sankthansbål først får fast, kan det blive meget alvorligt," lyder det fra Brian Wahl Olsen, som er direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse.

En vigtig ting at huske er især, at Sankthansbålet ikke er en gylden mulighed for at slå to fluét med et smæk. Kort sagt - bålet kan ikke erstatte en tur på lossepladsen og du skal dermed ikke begynde at brænde skrald eller andre genstande af.

Brian Wahl Olsen fortæller blandt andet, at der ofte ses eksempler på, at byggemateriale og gamle træmøbler bliver smidt på bålet - og det er altså en dårlig ide, lyder det. Det kan nemlig hurtigt udvikle voldsomme røggener og et ustabilt bål. Derfor skal man huske udelukkende at bruge rent og tørt træ, når man opbygger sit bål.

Hvis uheldet alligevel skulle være ude, så dækker husforsikringen som udgangspunkt de brandskader på huset, som Sankthansbålet forårsager. Det er dog kun, hvis du ikke har udvist groft uagtsomhed. Derfor bør man også altid huske at have et øje på bålet - og desuden placere det med god afstand til brandbart materiale.

Det er desuden også vigtigt at huske på, at vi netop har haft en tør periode. Derfor skal der være god afstand mellem bålet og træer eller buske i haven, der nemt kan antændes af ilden.

Sådan forebygger du brand 

Herunder kan du se en række gode råd fra Beredskabsstyrelsen:

Ved antændelse af bål er følgende anbefalinger:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Herunder finder du en række andre gode råd:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.
  • Brug aldrig brandfarlige væsker. Bruge i stedet en lang fakkel for at nå ind til kernen i bål.
  • Sørg altid for at holde øje med bålet, hold afstand og vær opmærksom på børn og dyr omkring det.
  • Hav altid vand – helst en vandslange – i nærheden af bålet og sørg for, at bålet er forsvarligt slukket, inden du forlader det. Hæld vand på og bevar opsyn med bålstedet.

Skulle der alligevel opstå brand, så bør man altid slå alarm på telefon 112. 

Man bør også passe ekstra godt på dyrene under Sankthans, da bålet kan være en dødsfælde for flere dyr. Det kan du læse mere om her: