Afslører: Børn i dag vil opleve det syv gange så ofte som deres bedsteforældre

Foto: Shutterstock

Fremtiden for danske børn ser anderledes ud, end den gjorde for deres bedsteforældre

"Klimaforandringerne betyder, at børn født i 2020 vil blive ramt af flere og voldsommere naturkatastrofer i deres levetid end personer født i 1960. Det viser en ny klimarapport fra Red Barnet, som kommer med en række anbefalinger til verdens ledere forud for COP26 for at begrænse den globale opvarmning"

Det fortæller Red Barnet, der i dag udkommer med klimarapporten Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights. Den viser, hvor meget større risikoen er for, at et barn født i 2020 bliver ramt af klimakatastrofer og ekstremt vejr gennem sin levetid sammenlignet med en person, der er født i 1960.

Organisationen fortæller i pressemeddelelsen, at sammenlignet med en voksen født i 1960 vil et nyfødt barn gennemsnitligt opleve:

  • Dobbelt så mange skovbrande
  • 2,8 gange flere tilfælde af fejlslagen høst
  • 2,6 gange så mange tilfælde af tørke
  • 2,8 gange så mange oversvømmelser
  • 6,8 gange så mange hedebølger

I de lande, som allerede er hårdt ramt af klimaforandringerne, ser fremtiden endnu mere skræmmende ud. I Afghanistan risikerer børn at opleve 18 gange så mange hedebølger som den ældre generation, mens børn født i Mali kan blive udsat for op til 10 gange så mange fejlslagne høster som deres bedsteforældre

Læs også

Mette Frederiksen udskriver 'valg'

Børn i fattige lande rammes hårdest

Rapporten peger også på, at naturkatastrofernes voldsomhed og langstrakte virkninger har en tendens til at blive mere omfattende gennem barnets levetid.

"Rapporten viser hvilken virkelighed, der venter vores børn og kommende generationer, hvis vi ikke handler nu. En virkelighed med flere naturkatastrofer og kriser, der rammer børn hårdt. Det er uden tvivl børnene i verdens fattigste lande, der vil blive allerhårdest ramt af klimakrisen, men alle børn vil mærke de ødelæggende konsekvenser. Det er vi forpligtet til at tage meget alvorligt, siger stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet," Janne Tynell.

Børn og familier i lav- og mellemindkomstlande har vanskeligere ved at tilpasse sig klimaforandringer. Derfor er de langt mere udsatte, når ekstremt vejr og naturkatastrofer indtræffer. Klimaforandringerne truer med at ødelægge millioner af børns livsgrundlag, holde dem fast i langvarig fattigdom eller sende dem på flugt.

Desuden viser rapporten, at det er de rigeste lande, der bærer hovedansvaret for klimakrisen, mens det er børnene i de fattigste lande, der betaler prisen.

Den rigeste halvdel af verdens lande står for hele 86 procent af den samlede globale CO2-udledning, mens den fattigste halvdel kun er ansvarlig for 14 procent

Læs også

Hver femte bryder loven uden at vide det: Nu advarer politiet

Klimakrisen er en børnekrise

Red Barnet opfordrer verdens ledere til at anerkende, at klimakrisen er en børnekrise. Krisen er en trussel mod børns basale rettigheder, som de står beskrevet i FN’s Børnekonvention, der giver børn ret til et sikkert hjem og tryg opvækst med adgang til sundhedsydelser, mad og uddannelse.

"Børn fra 11 forskellige lande i verden fortæller i rapporten, hvordan klimaforandringerne påvirker deres liv og truer deres ret til liv, sundhed og beskyttelse. Deres fortællinger understreger, at klimakrisen er en børnekrise, og at vi er nødt til at give børnene en større stemme og tage dem med på råd i de internationale forhandlinger om, hvordan vi skal reagere på klimatruslen. Det er deres fremtid, der er på spil," siger Janne Tynell.

Men rapporten konkluderer også, at det ikke er for sent at handle. Hvis det lykkes verdenssamfundet at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, vil nyfødtes risiko for at blive ramt af naturkatastrofer blive markant mindre.

"Den gode nyhed er, at alt håb ikke er ude. Hvis verdenssamfundet handler nu, kan vi bremse den globale opvarmning og reducere konsekvenserne for de kommende generationer væsentligt. Men det kræver, at verdens lande bliver mere ambitiøse på klimaets vegne og bestræber sig på at begrænse opvarmningen til 1,5 grader. Ellers efterlader vi en klimaarv til vores børn og børnebørn, som vi ikke kan være bekendt," siger Janne Tynell.

Forud for klimatopmødet COP26 i Glasgow til november opfordrer Red Barnet til, at verdens ledere:

  • Anerkender, at klimakrisen er en børnekrise, fordi den er trussel mod børns basale rettigheder.
  • Giver børnene en større stemme og tager dem med på råd i de internationale forhandlinger.
  • Øger den finansielle støtte til at hjælpe sårbare samfund og børn med at håndtere og komme sig oven på klimakatastrofer.
  • Indfrier det uopfyldte løfte om at skaffe mindst 100 mia. dollars i klimafinansiering om året.
  • Bliver mere ambitiøse på klimaets vegne og bestræber sig på at begrænse opvarmningen til 1,5 grader.

Resultaterne fra rapporten Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights offentliggøres i dag i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science.

Klik her for at vende tilbage til forsiden