Afslører: Mette Frederiksen skal afhøres

Foto: Shutterstock

Landets statsminister skal i vidneskranken

Nu står det klart, at landets statsminister, Mette Frederiksen (S), skal afhøres af granskningskommissionen, der skal undersøge forløbet og beslutningen om at slå alle danske mink ihjel

Det fremgår af en vidneliste, som kommissionen har offentliggjort 

Det vides ikke præcis, hvornår Mette Frederiksen skal i vidneskranken, men det fremgår af listen, at første afhøring finder sted 7. oktober. Afhøringerne forventes dog at finde sted frem til 28. januar næste år

Skal undersøge legaliteten

Tidligere på året blev det meldt ud, hvem der skal sidde på den anden side af bordet, når granskningskommissionen samles. Det kunne Folketinget afsløre i en pressemeddelelse

Folketingets nye Granskningsudvalg har udpeget landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke (Københavns Universitet) og advokat Ole Spiermann (Bruun & Hjejle) som medlemmer af den granskningskommission, der skal undersøge beslutningsprocesserne bag aflivningen af de danske mink. Spørgsmålet om legalitet vil her få en central placering.  

Derudover er det besluttet at gennemføre to advokatundersøgelser med fokus på henholdsvis politiets brug af et »action card« i forbindelse med aflivning af mink og nedgravning af de døde mink. Det vil i nærmeste fremtid blev afklaret, hvem der skal stå for de to advokatundersøgelser.

»Med granskningen af minksagen skriver Folketinget historie. Det er første gang, vi bruger et nyt parlamentarisk redskab til en sag, der har påkaldt sig kritisk opmærksomhed. Den nye undersøgelsesform betyder blandt andet, at Folketinget selv formulerer opgaven og udpeger medlemmerne af kommissionen«, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen. 

Det er Karsten Lauritzen (V), som er blevet udnævnt som formand for Granskningsudvalget. 

"Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå en meget bred opbakning til at gennemføre den første undersøgelse efter de nye retningslinjer. Med det nye format har vi lagt rammerne for, hvordan fremtidige undersøgelser kan forløbe i en organiseret proces. Det styrker Folketingets vigtige funktion med at føre kontrol med regeringen," udtalte Karsten Lauritzen i den forbindelse