Bedre genanvendelse af plastik kan gøre Danmark mindst 1,6 milliarder kroner rigere hvert år

18/01/2019

Helge Rahbek

En ny rapport viser, at der – ud over renere miljø og mindre klimaskadelig udledning – er et stort økonomisk potentiale i en 100 pct. genanvendelse af plastik i Danmark. Det kræver dog et langt større fokus på nye innovative og cirkulære løsninger.

Mest læste i dag

Danmark kan høste store økonomiske gevinster, hvis vi bliver bedre til at genanvende vores plastikaffald.

En ny rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey & Company og Innovationsfonden viser, at det økonomiske potentiale i en 100 pct. plastikgenanvendelse herhjemme er mindst 1,6 mia. kr. hvert år.

En mere cirkulær plastikøkonomi i Danmark vil derudover betyde mindre CO2-udledning, mindre plastikaffald i naturen og havene samt oprettelse af nye specialiserede arbejdspladser.

Skal Danmark nå målet om en fuldstændig plastikgenanvendelse, er der dog behov for nye og innovative løsninger på de fælles globale udfordringer med plastik.

"Danmark står ligesom resten af verden med en enorm udfordring med plastik, som vi skal være langt bedre til at genanvende. Både for naturen og klimaets skyld – og fordi det er en fantastisk økonomisk forretning, hvis det lykkes os at indtage en international førerposition på det her område. Vi har forudsætningerne, men der er behov for en målrettet og højt prioriteret forsknings- og innovationsindsats, hvis det skal lykkes. Der er ingen tvivl om, at det er indsatsen værd," siger Peter Høngaard Andersen, direktør for Innovationsfonden.

Eksplosion i anvendelsen af plastik

De seneste 50 år er anvendelsen af plastik på verdensplan eksploderet. Verdens borgere og virksomheder bruger i dag 2.000 pct. mere plastik end for 50 år siden, og det betyder, at der årligt produceres 260 mio. tons plastaffald. Det stiller store krav til genanvendelsen og afskaffelsen af plastaffaldet, der primært er olieprodukter, som kan skade miljø og klima, hvis det ikke håndteres fornuftigt.

I Danmark alene producerer virksomheder og husholdninger hele 340.000 tons plastikaffald om året. Det svarer rundt regnet til 35.000 fyldte skraldebiler – eller cirka 17,5 mio. fyldte flyttekasser.

I Danmark forbrænder vi mere halvdelen af vores plast og står derfor tilbage med et stort potentiale for genanvendelse. Også sammenlignet med landene omkring os er der et stykke vej endnu, da Danmark indtager en placering et stykke under det europæiske gennemsnit, når der kommer til genanvendelse af plastikemballage. Det betyder også, at vi i vores nuværende kurs vil få svært ved at nå EU's nye ambitiøse krav om 50 pct. genanvendelse af netop plastikemballage i 2025.

Johannes Lüneborg, der er Partner i McKinsey & Company, som står bag rapporten, siger:

"Genanvendelse af plastik handler om to ting. For det første handler det om at passe bedre på vores klode og sikre et bedre miljø. Det ser vi, at mange af vores klienter allerede er optaget af. For det andet er der en stor økonomisk gevinst, hvis vi bliver bedre til at genanvende plastik, og som samfund investerer i forskning og udvikling."

Innovationsfonden sætter på en stor konference i dag, torsdag den 17. januar, blandt andet fokus på genanvendelsen af plastik og de innovations- og forskningsmæssige løsninger, der er behov for. Konferencen afholdes i FN-Byen i København.

Direktør for partnerskabet UNEP-DTU i FN Byen, John Christensen, siger:

 "På trods af et godt flaskepantsystem er vi i Danmark simpelthen ikke gode nok til at genbruge vores plastik, når vi brænder over halvdelen af det. Vi mister et stort økonomisk potentiale, og vi bidrager unødvendigt til store CO2-udledninger. FN går forrest i kampen for at finde globale løsninger på plastikforurening, og vi presser på for handling og politisk fokus overalt. Der er masser af løsninger – og Danmark kan være med til at levere dem. Vi skal bruge mindre plastik, finde gode måder at genanvende og genbruge – og så skal vi have involveret befolkningen mere aktivt."

Anbefalet til dig