Corona-pres går særligt ud over børnene

12/11/20 09:30

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Coronaen går også ud over de af landets børn, der bruger deres hverdag hos en dagplejer.

Legetøj både inde og ude skal dagligt gøres rent. Det samme skal gulve, bordkanter og vægge i børnenes ”nå-højde.” Sengetøjet skal måske også skiftes hyppigere. Sådan lyder nogle af de nye opgaver, som dagplejere landet over skal leve op til, for at dæmme op for smitte med covid-19.

Men tiden til det er alt for knap, og det presser mange af dagplejerne, viser en ny medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmer ansat i den kommunale dagpleje.

”Dagplejerne har, siden coronaen kom, været på hårdt overarbejde. De var blandt de første til at åbne efter forårets nedlukning, og har lige siden været udsat for et massivt arbejdspres,” siger sektorformand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen i en pressemeddelelse. 

Børnene mærker konsekvenserne

Konkret viser FOAs undersøgelse, at stort set alle dagplejerne, nemlig 98 procent, fortsat oplever øgede krav til rengøring på grund af Covid-19. Mere end 6 ud af 10 bruger deres pauser på rengøring. Næsten hver anden, 46 procent, arbejder over for at nå rengøringen, og lige så mange gør rent, mens børnene er der.

”Det er slemt nok, at dagplejerne er pressede. Men det gør ondt at høre, at de nye opgaver rammer børnene, for der ikke er den samme tid til nærvær og tid på gulvet med de små,” siger Kim Henriksen.

Han frygter, at problemet alene vil vokse i den kommende tid, fordi kulden nu er sat ind.

”Mange dagplejere har lavet en masse udendørs aktiviteter i de milde måneder. Her har de også haft travlt med at vaske legetøj af, men arbejdspresset får nok et nøk opad, når de rykker ind. For du skal ikke spritte en græsplæne af, men ens hjem indenfor er jo fyldt med kontaktflader, som hver dag skal rengøres.”

En rundspørge viste i maj måned, at man kun i 59 kommuner havde taget stilling til, hvordan den ekstra rengøring i dagplejen skulle håndteres. Eksempelvis ved forkortet åbningstid i den 48 timer lange arbejdsuge. Siden er flere af de aftaler udløbet, mens andre er indgået. Samlet er billedet broget. For FOA er det helt centralt, at der findes en løsning i den enkelte kommune, der gør det muligt at gøre rent i arbejdstiden.

I praksis skal kommunerne indgå i en dialog med hver enkelt dagplejer og sikre, at hverdagen kan hænge sammen for dem med de mange nye opgaver.

”Vi skal have samtlige kommuner til at tage deres ansvar hamrende alvorligt. Det skal være slut med spredt fægtning og midlertidige løsninger. Der findes ikke en one size fits all-løsning her. For nogle kan forældrene aflevere eller hente børnene, så der er tid til rengøring i ydertimerne. For andre er løsningen at afspadsere eller at få hentet og rengjort legetøjet. Pointen her er, at det haster,” siger Kim Henriksen.