Danmarks forbrug af kul er styrtdykket

27/11/2018

Helge Rahbek

Danske kraftværker har i 2017 udskiftet store dele af kullene med bl.a. biomasse og strøm fra vind. Foto Colourbox
Det danske forbrug af kul faldt med 25 procent i 2017. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi med godt 11 procent. Det er to af konklusionerne i den årlige energistatistik fra Energistyrelsen.

Mest læste i dag

I 2017 var det lidt mindre klimabelastende at bruge strøm og varme i de danske virksomheder og husstande. Det viser seneste udgave af Energistyrelsens årlige energistatistik. Forbruget af kul til produktion af varme og elektricitet er faldet med 25,5 procent på blot ét år. Tallet svinger fra år til år, alt efter, hvor meget vedvarende energi vi producerer og benytter, men tendensen er klar. Kul er hastigt på vej ud af det danske energimix.

”Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017. Selvom der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Den afgørende faktor i det kraftige fald i forbruget af kul er omlægningen til biomasse i de centrale kraftvarmeværker. Dertil kommer en stigning i vindenergi i 2017 i forhold til 2016.

Vedvarende energi stiger 

Det samlede forbrug af vedvarende energi er vokset tilsvarende og steget med 11,4 procent fra 2016 til 2017. Samtidig er CO2-udledningerne fra vores energiforbrug faldet med 6 procent i takt med, at energiforbruget i højere grad er kommet fra vedvarende energikilder.

Sammenlignet med 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet med 38,3 procent. 

Fakta

Siden 2010 er kulforbruget reduceret med 60 pct.

Siden 1990 er kulforbruget reduceret med 74 pct.

Anbefalet til dig