De vigtigste regler at være opmærksom på når du skal fraflytte

Af: Kasper

|

30/11/2018

Det at fraflytte et lejemål kan typisk blive en dyr affære. Det behøves det dog ikke at være, hvis udlejer ikke har iagttaget alle regler. Læs med her og bliv klogere. Måske kan du spare penge.

Mest læste i dag

Indflytningssyn

Hvis din lejekontrakt er indgået efter 01.07.2015, og din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, er din udlejer pligtig at afholde et indflytningssyn i forbindelse med din indflytning. Der skal ligeledes udarbejdes en indflytningsrapport i forbindelse hermed. Iagttager udlejer ikke disse regler, kan udlejer miste retten til at kræve istandsættelsesudgifter dækket af dig som lejer ved fraflytning.

Fejl- og mangelliste

I forbindelse med din indflytning har du også mulighed for selv at udfylde en fejl- og mangelliste. Du har 14 dage fra indflytningstidspunktet til at udfylde fejl- og mangellisten. Den skal også sendes til udlejer, selvfølgelig inden de 14 dage er gået. Hvis der er noget i lejemålet, der ikke er, som det burde være, er det meget vigtigt, at du noterer det i fejl- og mangellisten – selv det mindste. Det er din måde at sikre dig, at du ikke skal hæfte for det ved fraflytning. Og hvem gider hæfte for fejl- og mangler, som man ikke selv er skyld i?

Vedligeholdelsespligten

Vedligeholdelsespligten er bestemmende for, hvilke dele af det lejede, du som lejer har ansvaret for at vedligeholde. Som udgangspunkt er det udlejer, der bærer både den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt. Det aftales dog typisk, at lejer overtager den indvendige vedligeholdelsespligt. Dette angår hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Du kan dog være pålagt en videre vedligeholdelsespligt. Dette vil være anført i lejekontraktens § 11. Den del af det lejede, som du bærer vedligeholdelsespligten for, er den del, som du skal istandsætte ved fraflytning, såfremt det lejede ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt.

Fraflytningssyn

Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, er pligtig at afholde et fraflytningssyn. Dette skal afholdes inden 14 dage efter, at lejer er fraflyttet. Lejer skal have mulighed for at deltage, og det er derfor fastsat i loven, at udlejer skal invitere lejer til fraflytningssynet med minimum 1 uges varsel. Iagttages disse regler ikke, kan udlejer miste hele sit krav på istandsættelse.

Fraflytningsrapport

Til fraflytningssynet skal udlejer også udfærdige en fraflytningsrapport, hvoraf lejemålets stand fremgår. Udlejer er pligtig at give dig en kopi af denne i forbindelse med fraflytningssynet. Du skal signere for modtagelsen. Hvis den sendes over mail, skal du under fraflytningssynet sende en mail retur, hvor du udtrykker, at du har modtaget fraflytningsrapporten. Du skal dog ikke erklære dig enig i rapportens indhold, såfremt du ikke er enig. Det er nemlig, hvad der er fastsat i fraflytningsrapporten, som udlejer vil kræve istandsættelsesudgifter for.

Flytteopgørelsen

Flytteopgørelsen er her, hvor udlejer fremsætter det økonomiske krav. Der er ikke fastsat frister for, hvor lang tid, der kan gå, før udlejer sender denne til lejer. Det er dog antaget i retspraksis, at det skal være fremsat inden for 4-6 uger. Derudover skal den økonomiske opgørelse være udspecificeret, således at du kan se, hvad de enkelte poster koster. Har du ventet for længe på at få den økonomiske opgørelse eller er opgørelsen ikke udspecificeret, kan udlejer også af denne grund miste sit krav på at kræve istandsættelse.

Der er altså mange regler, der skal overholdes. Det ses i flere tilfælde at udlejer ikke helt får overholdt dem, og så har du jo faktisk krav på at få hele dit depositum tilbage. Det kan være mange penge, så det var måske værd at holde øje med, hvorvidt udlejer rent faktisk overholder reglerne.

Anbefalet til dig