Den kommer til at påvirke samtlige danske bilister: Ny kørekortregel kan være på vej

Nyheder
Foto: Shutterstock.com
Ny kørekortregel kan være på vej.

Lige nu læser andre også

For et halvt år siden trådte et par nye kørekortregler i kraft her i Danmark - men det er ikke sikkert, at det stopper der.

En potentielt ny regel, der omfatter samtlige danske bilister, bliver nemlig i øjeblikket diskuteret af Europa-Parlamentets medlemmer (også kendt som MEP'er, red.).

Den nye regel har til formål at forbedre trafiksikkerheden på vejene i hele EU, og den bliver umulig ikke at mærke.

Det skriver RTE.

Den potentielt nye regel kan revolutionere måden, hvorpå danskere bevarer deres kørekort.

Reglen, som er en del af den bredere europæiske trafiksikkerhedsstrategi, sætter fokus på at indføre obligatoriske lægeundersøgelser for bilister i hele EU med målet om at reducere antallet af trafikulykker og dødsfald markant.

Det konkrete forslag

Ifølge forslaget vil alle bil-, motorcykel- og traktorførere i EU skulle gennemgå et lægetjek hver 15. år, mens dem, der fører busser og lastbiler, skal have et lægetjek hvert femte år.

Disse undersøgelser vil blive indført for at sikre, at alle bilister fortsat er fysisk egnede til at sidde bag rattet.

I Danmark lyder den nuværende regel, at kørekort udstedt før 19. januar 2013 som udgangspunkt er gyldigt, indtil du fylder 70 år og skal fornys derefter. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort er til fornyelse første gang, når de bliver 70 år. Sådan skriver FDM, der også skriver meget mere om kørekortfornyelse i Danmark i deres artikel.

Et MEP ved navn Karima Delli understreger, at denne lov ikke skal være en byrde, men snarere en gratis og enkel foranstaltning til at forbedre trafiksikkerheden.

Den sigter mod at beskytte alle trafikanter ved at sikre, at ingen, der lider af potentielt farlige helbredsproblemer, sidder bag rattet.

Forslaget er et led i EU's ambition om at halvere antallet af dødsfald og alvorlige skader på vejene inden 2030 og ultimativt eliminere trafikdødsfald inden 2050.

Derudover overvejer EU at introducere digitale kørekort, der kan tilgås via smartphone, hvilket yderligere moderniserer og standardiserer kørekortsystemet på tværs af medlemsstaterne.

Dem har vi dog allerede i Danmark.

Anbefalet til dig