Dyrevelfærdsloven er vedtaget: Anerkender dyr som sansende væsener

06/02/2020

Christian Granhøj Skouboe

Hunde, katte og kaniner. Danskernes tre foretrukne kæledyr beskyttes nu af en ny lov. Foto: Shutterstock
Fødevareminister Mogens Jensen fik i dag opbakning fra et enigt Folketing til en forenkling af dyrevelfærdslovgivningen. Den nye dyrevelfærdslov fastslår det klare formål at fremme god dyrevelfærd og respekt for dyr som levende og sansende væsener og danner dermed rammen for at løfte dyrevelfærden for dyr i Danmark.

Mest læste i dag

Danske landmænd, dyrlæger og alle andre, som holder dyr eller har med dyr at gøre, får i fremtiden færre love og bekendtgørelser at holde styr på og skal dermed lede færre steder efter reglerne for god dyrevelfærd. Det ligger fast, efter at Folketinget i dag vedtog fødevareminister Mogens Jensens forslag til en ny og forenklet dyrevelfærdslov. Det oplyse

Den nuværende dyreværnslov stammer helt tilbage fra begyndelsen 90’erne. Derudover findes en række dyreartsspecifikke love.

Når den nye dyrevelfærdslov træder i kraft, samles 11 velfærdslove i én lov. Samtidig halveres antallet af bekendtgørelser på området fra ca. 40 til ca. 20 bekendtgørelser. Det sker fra 1. januar 2021.

"En uoverskuelig lovgivning må ikke stå i vejen for, at landmænd, dyreopdrættere, borgere og andre kan tage sig ordenligt af deres dyr. Derfor har vi nu fået ryddet ud i lovjunglen, vel at mærke uden at slække på de krav, vi stiller til velfærden for grise, kvæg, heste og alle andre dyr," siger Mogens Jensen.

Dyrevelfærdsorganisation kalder lov for ambitiøs

Loven indeholder som noget nyt en formålsbestemmelse, der slår fast, at loven skal fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener.

"Det er en meget ambitiøs lov, som Folketinget i dag har vedtaget, og med den bringes dyrevelfærdslovgivningen ind i det 21. århundrede. Det er virkelig flot, at Folketinget sætter retningen for, at vi som samfund skal mere end blot værne og beskytte dyr mod overlast, men også tage hensyn til, at de er sansende væsner med adfærdsmæssige behov, som skal tilgodeses, og at respekten for dyr skal fremmes. Det ved de fleste mennesker jo godt, men nu er det lovfæstet, og det forpligter, når loven i den kommende tid skal udmøntes i konkrete regler, og det vil vi i Dyrenes Beskyttelse naturligvis stå vagt omkring," siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Lovens formålsbestemmelse understreger også, at dyreetiske aspekter indgår som et element i nutidens forståelse af god dyrvelfærd. Det betyder også, at det bliver muligt at fastsætte regler, der primært tager hensyn til dyreetik. Det vil sige andre hensyn end at sikre forsvarlig behandling af dyr eller hensynet til dyrs behov.

Den nye dyrevelfærdslov giver desuden mulighed for at forbyde alle vilde dyr i cirkus, blandt andet elefanter og søløver.

Det nu vedtagne lovforslag er en udløber af Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at skabe en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur på ministeriets lovområder.

Anbefalet til dig