Efter genåbningen: Nu vokser smittetrykket

30/04/2020

Rikki Tholstrup Jørgensen

Foto: Shutterstock
Smittetrykket er vokset noget igen og har i perioden fra 19.-24. april ligget på 0,9. Der er dog ikke tegn på, at COVID-19 epidemien accelererer.

Mest læste i dag

Ved starten af uge 18 er der gået to uger siden påsken, hvor den kontrollerede genåbning af landet langsomt gik i gang. På den baggrund har Statens Serum Institut (SSI) beregnet reproduktionstallet R – også kendt som smittetrykket.

SSI’s beregninger er sket ud fra det daglige antal af nyindlæggelser på sygehusene blandt patienter, der er smittet i Danmark. Dette er relevant, idet flere af de første COVID-19 tilfælde var erhvervet på rejser i udlandet og derfor ikke skyldes smitte i Danmark.

 

Falder ikke i samme grad som før påske

SSI’s beregninger (som kan ses i figur 1) dækker tiden fra den 8. marts 2020 til den 24. april 2020.

Den optrukne linie viser det beregnede smittetryk R, og den grå zone angiver usikkerheden i beregningerne.

Lige som tidligere notater viser beregningen, at smittetrykket faldt til under 1 omkring månedsskiftet fra marts til april. Det vil sige cirka 14 dage efter nedlukningen. Det var på dette tidspunkt, at epidemien vendte i Danmark.

Derefter faldt R yderligere og stabiliserede sig omkring 0,6 i perioden 10. til 14. april.

Smittetrykket er steget noget

Siden da er smittetrykket steget noget, og har været på 0,9 i perioden 19. til 24. april. Den seneste værdi har et 95% sikkerhedsinterval fra 0,7 til 1,0.

Konklusionen er, at antallet af indlæggelser som følge af COVID-19 i Danmark nu er stabiliseret på cirka 20-40 indlæggelser om dage. Og at smittetrykket ikke falder i samme grad som vi så i perioden før påske.

Der er dog ikke tegn på, at der er en egentlig acceleration af epidemien, idet det beregnede R ind til videre er lidt under 1.

 

 

Anbefalet til dig