Færre gasulykker end før - men vi skal stadig passe på

08/11/2018

Kasper

I en evighed har gas været et naturstof, som vi ikke har kunnet undvære i hverdagen. Det kan vi stadig ikke. Vi bruger gas, når vi med lighteren tænder stearinlys i hjemmet og når vi laver mad over gaskomfuret.

Mest læste i dag

Vi tager gas med på tur, når vi primitivt benytter en trangia eller en lille gaslampe. Men det hænder at vi glemmer, hvor farligt gas kan være.

For gas er stadig skyld i flere ulykker årligt - både med personskader og materielle skader som konsekvens. Dog var der i år 2017 færre ulykker grundet gas, end der har været de forhenværende år. Sidste år var der i alt 10 gasulykker og 15 øvrige indberetninger.

Gasinstallationer skal udføres med autorisation

Der er mange gode grunde til, at du som privatperson aldrig bør forsøge dig med en gasinstallation på egen hånd. Vigtigst af dem alle er, at det er bund ulovligt. En gastilslutning skal altid foretages af en autoriseret VVS-installatør. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som står for at uddele autorisationer til de virksomheder, der lever op til de stillede krav.

Har du en virksomhed og ønsker du autorisation til arbejde med gas, så skal din virksomhed i grove træk leve op til følgende:

  • Der skal være en eller flere fagligt ansvarlige tilknyttet virksomheden
  • Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem
  • Virksomheden må ikke være under konkursbehandling
  • De opkrævede gebyr skal være indbetalt
  • Virksomheden skal have en fysisk adresse i et EU-land

Se hele loven om autorisationer ved el, vvs og kloak her.

Ulovligt arbejde førte til personskade

I Danmark er der 560.000 forbrugere af gas. Blandt de 10 gasulykker der i 2017 hændte i Danmark, var der i tre tilfælde tale om personskader. En enkelt af disse tilfælde skyldtes en ulovlig installation. Men selv når du følger reglerne og benytter en autoriseret vvs-installatør, kan uheld hænde.

 

Ligeledes er der eksempler på situationer, hvor en virksomhed er nødsaget til at overtage en anden virksomheds arbejde. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du huske, at der hos Sikkerhedsstyrelsen skal udfyldes en blanket, hvorved der angives, hvem der overtager din gasinstallation og dermed ansvaret for denne.

Sådan finder du en autoriseret VVS’er

Skal du have foretaget en gasinstallation i hjemmet? Uanset om der er tale om en tilslutning eller en afmontering, så er det vigtigt, at du benytter en autoriseret VVS-installatør. På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du tjekke op på din håndværkers autorisation på gasområdet.

Anbefalet til dig