Fanget i systemet: Forældre føler sig mistænkeliggjort og svigtet af kommunen

22/01/2020

Christian Granhøj Skouboe

Modelfoto. Foto: Shutterstock
En rift blev starten til et langt og chokerende hændelsesforløb for en familie fra Fanø.

Mest læste i dag

Da deres datter Tea kun var to år fik hun en rift i mellemkødet. Det satte gang i en række begivenheder, som i dag har ændret Teas forældre - Steffen og Kristines - syn på systemet og sig selv. Det fortæller de til Ugeavisen Esbjerg

Det hele startede i august sidste år, da parret tager deres lille datter med til læge for at se på riften. Det samme gentager sig i september, da riften ikke hele ordentligt. 16. september skal forældreparret til et møde i vuggestuen, hvor der skal laves et handlingsplan for deres datters rift, hvor lederen og en pædagog fra Fanø Børnehave og Vuggestue og en sundhedsplejerske deltager. Mødet slutter med at sundhedsplejersken sammen med forældrene tilser rifte, herefter giver de hånd og siger tak for et godt møde. 

Sundhedsplejersken tager af sted. Tilbage på kontoret fortæller sundhedsplejersken - som regler og procedure foreskriver - om riften til sin teamleder i afdelingen Social og Myndighed, der er en del af Fanø Kommune.

Begivenhederne griber om sig

Teamlederen ser undervejs i samtalen et såkaldt rødt flag i form af et muligt overgreb på den toårige. Derfor vælger lederen at lave en underretning på baggrund af samtalen med sundhedsplejersken, ligesom lederen af børnehaven bliver kontaktet og bedt om at lave en underretning om forældreparret. Samme dage kontaktes også Odense Universitetshospital og Børnehus Syd, ligesom personalet i vuggestuen kontaktes og spørges til både riften og hvordan Steffen og Kirstine er som forældre. 

Det hele kulminerer en tirsdag i september, hvor telefonen ringer. En af kommunen socialrådgivere fortæller - ifølge Ugeavisen Esbjerg - forældreparret, at de har en time til at stille til et underretningsmøde hos kommunen, og hvis begge forældre ikke møder op, så starter "mødet uden dem" er meldingen. 

Mødet starter med, at forældrene bliver orienteret om, hvad det betyder, når de modtager en underretning. Derefter læses der op af underretningen fra daginstitutionen, hvor særligt første linje står i skærende kontrast til de faktiske begivenheder. Her står der: 

”Tea har gennem en periode fra start august haft en rift i skeden.”

Det chokerer forældreparret, da riften som nævnt befinder sig på den toåriges mellemkød. 

Efterfølgende fortæller teamlederen, at forældreparret ikke er mistænkt, men at mødet handler om et mistanke om et muligt overgreb (grundet riften i skeden) samt parrets evner som forældre. Forældrene føler, at er en underliggende mistanke mod Steffen og mødet slutter med forældrene græder. 

Frikendt af systemet

Forældreparret og Tea kaldes herefter til en undersøgelse på Odense Universitetshospital, hvor datterens rift skal undersøges nærmere. Da de dukker op på hospitalet bliver personalet overrasket over, hvor påvirkede de er af situationen. Overlægen bliver overrasket over, at de har været til mødet med Fanø Kommune, da de ikke har hørt noget om dette. Overlægen fortæller derudover, at hun på ingen måde er "dybt bekymret", som forældreparret ellers havde fået at vide af Fanø Kommune. Derudover bekræfter hun også, at riften befinder sig på mellemkødet, at dette ikke er unormalt ved små piger og at der ikke er tegn på seksuelt misbrug. 

Dagen efter mødet havde teamlederen fra Fanø Kommune lovet forældreparret et opkald, men det kommer aldrig. De modtager heller aldrig et referat. Et par dage senere skriver Kristine en mail til teamlederen. Tre timere senere svarer teamlederen, hvor lederen glæder sig over, at Tea ikke har været udsat for "noget grimt". 

Steffen og Kristine kræver et afsluttende dokument fra Fanø Kommune, så de kan føle sig sikre på, at alt mistanke mod dem er overstået. Det modtager de. Heri står der: 

”Sammenlagt vurderes der ikke, at der kan sættes tvivl om forældreevnerne ved begge forældre, idet Tea er en pige i god trivsel og udvikling, samt at begge forældre viser samarbejde i forbindelse med behandlingen af Teas rift i mellemkødet. Det vurderes at Teas børnesag aktuelt kan lukkes når samtalerne Jf. SEL. § 11 (forældresamtalerne) stoppes.”

Derudover skriver kommunen også: 

”Fanø Kommune beklager at I som forældre ikke føler, at I er blevet hørt i forbindelse med Teas børnesag og sagsgangen heraf. Vi takker for jeres input og konstruktive kritik og Fanø Kommune vil se på fremadrettede procedure ved lignende sager.”

Læs hele historien om forældreparrets kamp med Fanø Kommune hos Ugeavisen Esbjerg.
 

Anbefalet til dig