Foruroligende: Overvågningen af danskerne vil fortsætte

03/3/22 06:23

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Regeringen vil fortsætte den massive overvågning af befolkningen.

Selv om regeringen erkender en væsentlig procesrisiko for at tabe en sag ved EU-domstolen, fortsætter den omfattende logning af danskernes telekommunikation i en ny form. Organisationer afventer nu afgørelse fra Højesteret. Det oplyser Ingeniørforeningen IDA i en pressemeddelelse.

På trods af hele tre afgørelser fra EU-domstolen, der alle underkender EU-landenes ret til at indføre generel og udifferentieret logning af borgernes telekommunikation, fortsætter overvågningen af danskerne stort set uforandret i fremtiden, hvis regeringen som ventet får støtte til en ny logningsbekendtgørelse.

Sådan lyder advarslen fra en række fagforeninger, menneskeretsorganisationer og juridiske foreninger, som appellerer til de politiske partier om at lytte til de mange kritiske høringssvar og afvise regeringens forslag, som skal til afstemning i Folketinget torsdag. 

Ændringen af logningsreglerne er foranlediget af de tre afgørelser fra EU-domstolen, men i realiteten vil det ifølge organisationerne ikke ændre ret meget på den nuværende praksis. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har heller ikke lagt skjul på, at der selv med de foreslåede ændringer af logningsreglerne er en ”væsentlig procesrisiko” for, at Danmark vil tabe en eventuel kommende sag ved EU-domstolen.

”Det er foruroligende, at regeringen i sit forslag kalkulerer med en væsentlig procesrisiko for at blive underkendt af EU-domstolen. Det indikerer jo, at man bevidst søger at presse masseovervågningen til den yderste grænse for, hvad der er rimeligt i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred og ytringsfriheden”, siger Grit Munk, der er chefkonsulent i Ingeniørforeningen IDA.

Logningen dækker blandt andet over oplysninger om, hvornår og til hvem et opkald er foretaget, eller hvem der er sms'et til. Det inkluderer også, hvor i landet det er foregået, og hvor lang tid opkaldet har varet.

Foto: Shutterstock/København 2017

Foto: Shutterstock/København 2017

Allerede den 17. marts skal Højesteret behandle en sag, der er indbragt af Foreningen imod Ulovlig Logning, for netop at afgøre lovligheden af den hidtidige logningspraksis, der har stået på i mange år. Og selv om Justitsministeriet har krævet sagen afvist med henvisning til, at logningsreglerne er på nippet til at blive ændret, så håber IDA, at retssagen vil få lov at gå sin gang, så der kan trækkes en streg i sandet.

Også DM’s formand, Camilla Gregersen, kritiserer de nye logningsregler og understreger, at myndighederne generelt skal minimere indsamling af data om borgerne ud fra et dataetisk perspektiv.

”Det er helt forkert, at regeringen fortsætter logning af alle borgeres teledata, og EU-retten har endda kendt det ulovligt. Logningen er ikke proportionel og er i strid med ytrings- og informationsfrihed, som er garanteret i den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi har ikke brug for masseovervågning af alle danskere - det er et unødigt indgreb i borgernes privatliv,” siger Camilla Gregersen.