Kedelig rekord for danskerne: Kan være livsfarligt

07/12/22 10:34

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
I 2021 var der 130 hændelser på el-anlæg, hvilket er en ny kedelig rekord.

Ingen danskere mistede sidste år livet på grund af ulykker på elektriske anlæg. Men den dårlige nyhed er, at der aldrig har været flere indrapporterede personskader og ulykker på elektriske anlæg.

Der var 32 indberetninger om personskader, 85 indberetninger om materielle skader og 13 nær-ved hændelser, viser den nye rapport ”Hændelser i elanlæg 2021” fra Sikkerhedsstyrelsen. Det er tredje år i træk, at indberetningerne til styrelsen er steget.

- Det er meget vigtigt, at de driftsansvarlige fortsætter med at indrapportere alle hændelser. Vi kan være nervøse for, at der er et mørketal, så vi ikke har det sande billede. Jo mere viden, vi har, jo bedre kan vi målrette information og indsatser til branchen. Det er kun sådan, at vi alle kan blive klogere og lære af fejlene. Men det er klart, at det er ulykkeligt, hvis den fortsatte stigning skyldes, at der for hvert år bliver begået flere og flere fejl, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen, Sikkerhedsstyrelsen.

Lær af fejlene
Hvert år udarbejder Sikkerhedsstyrelsen en rapport over hændelser på elanlæg, for at blandt andre entreprenørbranchen og netselskaberne kan lære af fejlene på elektriske anlæg. Det er obligatorisk for den driftsansvarlige at indberette alle ulykker på elektriske anlæg.

Stationer, anlæg hvor der foretages kobling til elforsyningsnettet, og kabelskabe er de anlægstyper, der oftest var involverede i hændelser i 2021. Der var flest personskader forbundet med hændelser på lavspændingskabler. Hovedparten af hændelserne med materiel skade i kabelskabe var elbrande, og hovedparten af hændelserne med højspændingskabler var graveskader. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

-  Arbejdsfejl var årsag til de fleste indberettede hændelser i 2021, og vi kan se, at de fleste personskader går ud over ikke-elsagkyndige. Det er vigtigt, at entreprenørvirksomheden søger oplysninger i Ledningsejerregistret og kontakter netselskabet, når et gravearbejde skal foregå i nærheden af et elektrisk anlæg. Entreprenøren er også forpligtet til at instruere og informere de medarbejdere, som skal arbejde i nærheden af et elektrisk anlæg, inden arbejdet igangsættes, siger Evy Boe Madsen og fortsætter:

- Der er også en del personskader blandt elsagkyndige i forbindelse med arbejde på elektriske anlæg, hvilket understreger, at det er farligt at arbejde på el-anlæg.