Kommune opkræver for mange penge: Nu skal de betale tilbage

07/12/20 13:03

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
En dom fra Højesteret tvinger nu en dansk kommune til lommerne.

Københavns Kommune fulgte reglerne, daden, i lighed med landets øvrige kommuner, opkrævede erhvervsaffaldsgebyrer med udgangspunkt i en statslig bekendtgørelse i perioden 2011 til 2019. Det har  Højesteret netop afgjort, fortæller Københavns Kommune i en pressemeddelelse. 

Der er dog helt særlige sager, hvor erhvervsdrivende burde have været fritaget for gebyret, og derfor skal  Københavns Kommune tilbagebetale en borger et gebyr på 937,50 kr., lyder det fra Højestereti dag. Borgeren havde sagsøgt Københavns Kommune, da han ikke mente, at hans virksomhed på privatadressen  producerede affald og derfor burde betale et erhvervsaffaldsgebyr. 

Det gav Højesteret ham medhold i. Retten lagde vægt på, at virksomheden kun har en ansat, er drevet fra  borgerens lejlighed og i perioden kun har produceret en meget lille mængde affald. Og i den situation  burde Københavns Kommune altså have imødekommet en ansøgning fra virksomheden om at blive fritaget  fra erhvervsaffaldsgebyret.  

Går i rette

Højesteret går med sin afgørelse både i rette med byretten og landsretten.

I byretten konkluderede retten  nemlig, at København Kommune havde haft hjemmel til at opkræve gebyret, mens landsretten  underkendte selve hjelmen til at opkræve gebyret – som kommunernealtså indkrævede på baggrund af en  statslig bekendtgørelse fra Energistyrelsen.  

“Vi tager dommen til efterretning, og vi vil nu nærlæse den og vurdere, hvilke konsekvenser det evt. skal have i forhold til lignende virksomhedstyper, der har søgt om og modtaget afslag på fritagelse efter samme  bestemmelse,” siger vicedirektør Karsten Biering Nielsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København. 

Erhvervsaffaldsgebyret blev ophævet ved udgangen af 2018, og bliver derfor ikke længere opkrævet.  

Sagen er af principiel karakter – også for landets øvrige kommuner, der, i lighed med Københavns  Kommune, har opkrævet erhvervsaffaldsgebyrer med udgangspunkt i Energistyrelsens bekendtgørelse. KL  har derfor også været involveret i sagen på Københavns Kommunes side. Det samme har  Energistyrelsen, der har udstedt bekendtgørelsen, som ordningen er administreret efter. 

”Både KL og Energistyrelsen har været indtrådt i sagen til støtte for kommunen, og vi vil nu også  nærstudere dommen, inden vi kan udtale os yderligere om dens betydning for de øvrige 97 kommuner,”  siger Laila Kildesgaard, direktør i KL.