LIGE NU: Skal sikre, at færre bliver dræbt

22/1/21 14:15

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
I fremtiden skal flere liv reddes.
Vejdirektoratet udskifter 13 kilometer vildthegn langs Sydmotorvejen og indsætter vildtspring, der skal lede dyrene væk fra kørebanen.   Der opsættes en ekstra form for beskyttelse langs vejene på Sydsjælland for at hjælpe rådyr, krondyr eller andre vildtarter væk fra vejene, hvor de kan være til fare for både trafikanterne og sig selv, fortæller Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. 

Disse installationer hedder vildtspring, og det er særligt konstruerede hegn, der skal give vildtet mulighed for at komme væk, hvis de er endt på den forkerte side af vildthegnene.

Vildtspringene skal sammen med vildthegn hjælpe dyrene til ikke at ende ude på vejene.

Disse vildtspring på Sjælland indsættes på to strækninger på Sydmotorvejen, hvor de eksisterende vildthegn er ved at blive udskiftet. Det sker på strækningen mellem frakørsel 37 Rønnede og 38 Tappernøje og mellem frakørsel 39 Bårse og 40 Udby.

Spændt på reaktion

”Vi er meget spændte på at se, om etablering af vildtspring har en positiv effekt på antallet af vildtpåkørsler. I Sverige har de anvendt vildtspring i en længere periode med gode resultater. Det er planen, at der fremadrettet sættes vildtspring ind, hver gang vi etablerer nye eller udskifter vildthegn,” fortæller projektleder Martin Hostrup.

Vildtspring er en form for sluse, der guider de dyr, der bliver fanget på en vejstrækning med hegn på begge sider, hen til en åbning, hvor de kan komme væk fra vejarealet.

Det er særligt af hensyn til trafiksikkerheden, at der etableres vildthegn langs vejene.

De seneste 10 år er der kommet markant flere biler på vejene. Samtidig er hastigheden blevet øget på visse strækninger.

Desuden vurderer Danmarks Jægerforbund, at bestanden af dåvildt er gået frem med 15% fra 2019-2020.

”En frontalkollision med en af vores store hjortearter kan være forbundet med en alvorlig ulykke, og vildt på kørebanen kan i nogle tilfælde være skyld i undvigeulykker”, siger Martin Hostrup.

Vildthegnene bliver kun sat op på strækninger, hvor Vejdirektoratet har vurderet, at det er nødvendigt.

”Vi ved, at vores veje udgør en fysisk barriere for at bestandene kan udvikle sig frit. Dette er en af årsagerne til, at vi hver gang vi sætter et vildthegn op, vurderer nødvendigheden af hegnet i samarbejde med blandt andre biologer og statistikere”, fortæller Martin Hostrup.

Vildthegnet på Sydmotorvejen forventes at stå færdig ved udgangen af januar, oplyses det.

Fakta

  • Vildtspringene er udformet som en tragt, der fra vejsiden leder dyrene væk fra vejen.
  • Samtidig er der lavet en niveauforskel på hver side af hegnet, som gør det nemt for dyrene at komme væk fra vejsiden, men sværere at komme ud til vejen.
  • På Sydmotorvejen vil der blive indsat vildtspring for ca. hver 2 kilometer, eller der hvor det giver mening i terrænet.
  • Fra 2019 til 2020 vurderes af Danmarks Jægerforbund, at alene dåvildtbestanden er gået frem med ca.15 procent.
  • Vejdirektoratet har igennem mange år etableret faunapassager langs vejene, som har til formål at forhindre vildtet i at ende på kørebanen. I fremtiden vil Vejdirektoratet både anlægge faunapassager og etablere vildthegn med vildtspring.