Nu bliver det muligt at besøge plejehjem og sygehuse igen

09/6/20 11:45

Christian Granhøj Skouboe

Mange ældre har måtte finde sig i en ny hverdag uden besøg fra venner og familie. Foto: Shutterstock
Nu ophæves de besøgsforbud og restriktioner, som er blevet indført på plejehjem og sygehuse under coronaen, delvist. Det fortæller Sundheds- og Ældreministeriet.

Besøgsforbud og besøgsrestriktioner, som er blevet indført i plejesektoren og på sygehus- og psykiatriområdet, ophæves delvist. Sådan lyder det glade budskab, som Sundheds- og Ældreministeriet deler i en pressemeddelelse tirsdag. 

Beboere på landets plejehjem, patienter på sygehuse og psykiatriske afdelinger og en række andre kan nu se frem til flere muligheder for at få besøg. Det sker med en ny model for en delvis genåbning, der er fastlagt i forlængelse af regeringens og Folketingets partiers poliske aftale om yderligere genåbning i fase 2. Modellen er blevet udarbejdet på baggrund af input fra sektorpartnerskabet for genåbning af plejesektoren og interessenter fra både ældre-, sygehus- og psykiatriområderne.

“Restriktionerne på besøg er for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod smitte, herunder ældre på plejehjem, patienter på sygehusene og indlagte psykiatriske patienter, men vi ved desværre godt, at restriktionerne har haft menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og deres pårørende. Derfor er det vigtigt, at vi nu skaber bedre muligheder for besøg i takt med, at vi har fået smitten under kontrol og også åbner op i andre dele af samfundet. Vi gør fortsat alt, hvad vi kan, for ikke at få smittekæder ind på sygehusene og plejehjemmene, for vi ved desværre, at mere end 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem. Derfor er vi nødt til at have nogle restriktioner fortsat, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Sådan vil det foregå

Der har siden marts måned været fastsat begrænsninger for besøg på landets plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse, herunder psykiatriske afdelinger og klinikker. Hovedpunkter i den nye model er at:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil som opfølgning på de nye regler opdatere de påbud, som er givet til bl.a. kommunalbestyrelser og regionsråd om besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem og sygehuse. Desuden er Sundhedsstyrelsen i gang med at opdatere de nuværende retningslinjer.

”Vi har arbejdet for at finde forsvarlige og langsigtede løsninger. Det er alfa og omega, at en gradvis genåbning sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at vi sikrer, at både beboere, patienter, pårørende og personale kan føle sig trygge. Vi har en offensiv teststrategi, der blandt andet omfatter smitteopsporing, og det skal hjælpe til at finde skjule smittekæder. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne i sundheds- og ældresektoren følger retningslinjerne for brug af værnemidler”, siger Magnus Heunicke