Nu kan du fravælge behandling, når du bliver alvorligt syg og skal dø

03/1/19 13:03

Helge Rahbek

Et nyt elektronisk behandlingstestamente giver dig mulighed for at bestemme, om du ønsker livsforlængende behandling og genoplivning efter hjertestop.

Det er nu blevet muligt at oprette et såkaldt behandlingstestamente via sundhed.dk. Det åbner op for, at du på forhånd kan fravælge behandling i bestemte fremtidige situationer, eller du kan beslutte, at dine pårørende skal træffe beslutningen på dine vegne. De nye regler om behandlingstestamentet er netop trådt i kraft.

Behandlingstestamentet giver større selvbestemmelse

Det var i foråret 2018, at regeringen og et enigt Folketing vedtog en ændring af sundhedsloven, som styrker borgernes selvbestemmelsesret i forhold til valg eller fravalg af behandling.

”Det nye er, at de ønsker den enkelte har til den sidste tid bliver juridisk bindende. Lægen skal følge patientens ønsker i behandlingstestamentet, for alle tilkendegivelser bliver bindende for sundhedspersoner og dermed til egentlige patientrettigheder,” forklarer politisk ordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby.

Behandlingstestamentet er aktuelt i tre situationer

Behandlingstestamentet er en udvidelse af det hidtidige Livstestamente, som har eksisteret i en årrække. Behandlingstestamentet giver borgerne flere valgmuligheder end Livstestamentet og er i modsætning til Livstestamentet juridisk bindende. 

Den nye ordning giver dig mulighed for at beslutte om du ønsker livsforlængende behandling i tre situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge livet og ikke gøre, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig vil komme til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan finde behandlingstestamentet her.

Du kan læse mere om testamentet og reglerne her

Styrelsen for Patientsikkerhed har også udarbejdet borgerrettet informationsmateriale om behandlingstestamenteordningen. Du kan se materialet her