Ny aftale på plads: Tusindvis af kroner ekstra i løn til disse danskere

20/03/2023

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
FOA og Dansk Erhverv har forhandlet en aftale på plads, som giver mange danskere en højere løn.

Mest læste i dag

Efter 23 timers afsluttende forhandlinger er Fritvalgsoverenskomsten mellem FOA og Dansk Erhverv faldet på plads søndag formiddag. Det oplyser FOA i en pressemeddelelse.

– Det har været lange og opslidende forhandlinger, og jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at lande en rigtig god pakke for FOAs medlemmer, siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA, og fortsætter:

– Det er en samlet pakke, der løfter lønnen for vores medlemmer, som sikrer uddannelsesret til ufaglærte, som sikrer, at flere bliver omfattet af en overenskomst, og har fokus på tillidsrepræsentantens vigtige rolle i den danske model.

Overenskomsten dækker ansatte i den private del af pleje- og omsorgsbranchen.

Det gælder fx social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter og ufaglærte, der er ansat på friplejehjem eller i private udbydere af hjemmehjælp.

Som noget nyt vil overenskomsten fremover også dække bosteder og friplejehjem.

Med den nye aftale stiger timelønnen 6 kroner i timen pr. 1. marts 2023 og yderligere 5,75 i timen pr. 1. marts 2024. Det har været afgørende for FOA at sikre den samme kroner-øre stigning for alle medarbejdere.

En social- og sundhedsassistent i dagvagt kan således se frem til en samlet månedlig lønstigning på godt 3.600 kroner, når den fulde effekt af overenskomsten er indfaset.

En ufaglært, der i dag arbejder dagvagter kan ligesom husassistenterne se frem til en samlet månedlig lønstigning på omkring 3.400 kroner, når den fulde effekt af overenskomsten er indfaset.

Sektorformanden i FOAs Social- og Sundhedssektor, Tanja Nielsen, hæfter sig også ved, at aftalen indeholder et nyt anciennitetstrin efter 10 års ansættelse på godt 1.500 kroner for faglærte.

Hun glæder sig over, at aftalen mellem FOA og Dansk Erhverv giver ufaglærte ret til at tage en erhvervsuddannelse med fuld sædvanlig løn efter to års ansættelse.

– Med den nye aftale sikrer vi bedre overenskomstdækning af FOAs medlemmer. Vi løfter lønnen for vores medlemmer, og vi sikrer ufaglærte ret til uddannelse – vel at mærke med fuld løn, siger Tanja Nielsen og tilføjer:

– Det sidste er dobbelt vigtigt: Vi giver den ufaglærte en reel mulighed for at løfte sine kompetencer og løn gennem uddannelse. Og så skal vi sikre, at vi har tilstrækkeligt faglært personale inden for sosu-fagene, samt at det private også løfter på denne dagsorden.

Aftalen indeholder også bestemmelser om natarbejde. Den skal nu videre til godkendelse i FOAs Hovedbestyrelse.

Hvis hovedbestyrelsen godkender den nye aftale, sendes den videre til ur-afstemning blandt FOAs medlemmer på det private område.