Nyt forslag: Kommuner skal kunne beslaglægge og sælge din bil

Et nyt forslag kan blive dyrt for bilister, der holder ulovligt parkeret. Foto: FDM
Nyt forslag vil give kommuner lov til at fjerne biler efter tre p-afgifter. For vidtgående og ude af proportion, mener FDM, der efterlyser dokumentation for kommunernes behov for at fjerne biler.

Mest læste i dag

Bilister risikerer fremover ikke "kun" at få op til tre p-afgifter, hvis de ikke overholder de gældende parkeringsregler på offentlig vej.

Et nyt forslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S) vil nemlig tillade lokale vejmyndigheder, typisk kommunerne, at fjerne ulovligt parkerede biler efter tre p-afgifter, der i dag er loftet for offentlige p-afgifter.

Ifølge forslaget, som netop har været i høring, skal kommuner efter den tredje p-afgift have mulighed for at fjerne en bil og køre den på en opbevaringsplads. Begge dele for ejers regning. Afhenter ejeren ikke bilen, inden for hvad der kaldes rimelig tid, kan kommunen herefter sælge bilen.

Hos FDM, der har afgivet høringssvar, mødes forslaget med bekymring. 

Det fortæller organisationen selv i en pressemeddelelse. 

”Man skal som udgangspunkt altid overholde parkeringsreglerne. Når det er sagt, mener vi, at forslaget er alt for vidtgående og ude af proportion i forhold til forseelsen,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:

”Kommunerne har allerede i dag mulighed for at bede politiet flytte biler, hvis de er parkeret til fare eller gene for trafikken. Det giver god mening. Men med forslaget vil kommunen selv kunne flytte en bil, der eksempelvis er parkeret i en p-bås uden gene for trafikken i øvrigt, men alene fordi den har fået tre p-afgifter. Det, mener vi, er en alt for hård sanktion.”

Bunder ofte i misforståelser

Dennis Lange peger på, at langtfra alle ulovlige parkeringer sker bevidst. FDMs rådgivning møder ofte sager, hvor misforståelse af skilte eller oversete afmærkninger har betydet, at bilister er kommet til at parkere ulovligt.

Spørgsmålet er, om kommunerne overhovedet har behov for at kunne fjerne biler.

Af forslaget fremgår ingen fakta eller statistik, der underbygger et sådan. Heller ikke kommunerne selv synes at kunne dokumentere det.

FDM har spurgt Københavns og Aarhus Kommuner om, hvor mange gange de har bedt politiet fjerne ulovligt parkerede biler de seneste to år. Fra Aarhus lyder svaret ”nul”, mens Københavns Kommune ikke fører statistik over den slags. De to kommuner har heller ikke overblik over, hvor mange gange de har udstedt tre p-afgifter for samme parkering, eller om det overhovedet er sket.

”Vi synes, det er bekymrende, at man vil give kommunerne ret til at fjerne biler uden at have undersøgt, om behovet er der. Tværtimod er det svært at se, at kommunerne i dag har et problem med ulovligt parkerede biler, som politiet ikke kan løse for dem,” siger Dennis Lange.

Vedtages forslaget i sin nuværende form, forudser FDM en række groteske situationer.

”I praksis vil man risikere at miste sin bil, hvis man for eksempel bliver længerevarende indlagt. Den handicappede, der har parkeret sin bil på en reserveret handicapplads, men hvor invalideskiltet er gledet ned fra forruden, risikerer også at få fjernet sin bil, mens den velmenende bilist på ferie på grund af en fejlindtastning af bilens nummerplade risikerer at få fjernet bilen – til trods for at der måske er betalt adskillige hundrede kroner for parkering. Alle er eksempler, som vi tidligere har set i vores rådgivning, og som FDM finder dybt urimelige,” siger Dennis Lange.

FDM peger også på, at det hurtigt risikerer at blive dyrt at få fjernet sin bil.

Ifølge FDMs oplysninger koster det alene 5.500 kroner at få sin bil afhentet af Københavns Politi. Dertil kommer opmagasineringen.

 

Anbefalet til dig