Presset var enormt: Nu er Sundhedsministeriet ikke længere sundhedsskadeligt

17/3/23 19:51

Mathias Busekist

Foto: Shutterstock
Arbejdstilsynet har nu altså løftet sit påbud.

"De sidste to års coronahåndtering har uundgåeligt påvirket arbejdsmiljøet. Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst. Vi tager medarbejdernes trivsel og meldingerne fra Arbejdstilsynet meget alvorligt."

Sådan lød det fra Sundhedsministeriet i 2022.

Men her til aften har dets ansatte fået fantastiske nyheder.

Påbuddet, som Arbejdstilsynet udstedte i 2022, er således blevet løftet, da Sundhedsministeriet som arbejdsplads ikke længere "forringer de ansattes sikkerhed og sundhed".

Det bliver bekræftet af Sundhedsministeriet selv.

"Det skal være trygt at gå på arbejde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver eneste dag, og vi skal være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere."

"Derfor har vi arbejdet intenst på at sikre arbejdsmiljøet på den anden side af to års coronahåndtering," kommer det fra departementschef Svend Særkjær i ministeriets pressemeddelelse.

Ifølge Sundhedsministeriet har man arbejdet med at have "klare regler for arbejdstid, hjemmearbejde, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og større forudsigelighed samt en bedre møde- og mailkultur".

Presset under corona blev så stort, at Arbejdstilsynet til sidst måtte gribe ind. Og det var der i den grad brug for.

Især to kontorer beskriver voldsom stress, da over halvdelen af de ansatte følte sig ofte eller altid stressede, blandt andet fordi man fik sine weekender inddraget uden varsel.

Ydermere kunne de ikke få svar på, om de kunne holde sommerferie.

Personaleafgang var derfor om hjørnet, hvilket medførte stress hos andre kolleger, fordi de frygtede, at flere opgaver derfor ville havne hos dem.

Situationen var så grel, at de ansatte blev tilbudt psykologsamtaler.

Nu, efter et års hårdt arbejde, er trivslen altså blevet bedre.

"Den seneste trivselsundersøgelse viste en forbedring, når det kommer til både stress, arbejdsmængder og arbejds-privatlivs-konflikter," skriver Sundhedsministeriet.

Og Arbejdstilsynet har nu altså løftet sit påbud.