Slår alarm: For mange fravælger nu tandlægen

24/6/20 12:15

Christian Granhøj Skouboe

Mange - især ældre - danskere frygter en tur til tandlægen i disse tider. Foto: Shutterstock
Især frygten for at smitte andre eller selv blive smittet har holdt især ældre væk fra tandlægestolen under coronakrisen.

Mange ældre har tandproblemer, men nedlukningen af Danmark på grund af COVID-19 kan betyde, at ældres tandsundhed er blevet forsømt, da det store fokus har været at undgå at blive smittet. Det mener flere tandlæger og Ældre Sagen. 

Det fortæller Tandlægeforeningen i en pressemeddelelse. 

”Jeg er bekymret for, at COVID-19 har flyttet fokus fra plejehjemsbeboeres tandpleje, og at tandbørstning af ældre ikke har været førsteprioritet, fordi man har været bange for smitterisikoen,” siger Børge Hede, lektor på Tandlægeskolen i København.

Kan ikke passe tænderne selv

Han fortæller, at op mod 80 procent af plejehjemsbeboere ikke selv kan passe den daglige tandpleje, og at flere studier viser en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og udvikling af lungebetændelse.

Ifølge Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen, har foreningen fået henvendelser fra pårørende til ældre på plejehjem, der oplever, at tandbørstningen er blevet nedprioriteret under COVID-19.

Tandbørstningen af ældre bør vægtes højt, fastslår Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

”En god mundhygiejne er meget vigtig for at forebygge tandsygdomme, og vi ved desuden, at sundhed i munden også har betydning for sundhed i resten af kroppen. Jeg kan derfor kun opfordre til at prioritere den daglige mundhygiejne – selvfølgelig på en sundhedsforsvarlig måde, så smitterisikoen minimeres,” siger Susanne Kleist.

Plejehjem har stort set været afskåret fra omverdenen under COVID-19 og er det stadigvæk i nogle af landets kommuner. Og det er vigtigt, at omsorgstandplejen, som behandler beboere på plejehjem, har adgang til plejehjemmene på forsvarlig vis, mener Ældre Sagen.

”Vi skal tage hånd om ældres tandsundhed. Det kan få katastrofale konsekvenser, hvis ældre ikke får forebygget og behandlet tandsygdom i så lang en periode,” understreger Rikke Hamfeldt.

Angste for at smitte

Tandlægeforeningen og Ældre sagen er også bekymrede for, at ældre, der normalt går til tandlæge hos privatpraktiserende tandlæger, vælger tandlægen fra. En ny undersøgelse, som Tandlægeforeningen har gennemført fra maj til juni blandt klinikejere, viser, at en tredjedel af tandlægerne oplever, at patienter fravælger tandlægen grundet smittefrygt. Mange af dem kan meget vel være ældre, der er i særlig risiko for at få COVID-19.

”Hvis ældre bliver væk fra tandlægen, får det konsekvenser for deres tandsundhed og livskvalitet. Mange ældre har tandsygdomme, som kræver hyppig behandling, fx parodontitis, og de tager ofte medicin, der giver mundtørhed, hvilket kan give en række tandproblemer,” forklarer Susanne Kleist.

Ældre Sagen vurderer også, at følgevirkningerne af COVID-19 har stor betydning for ældres sundhed – herunder deres tandsundhed.

”Mange ældre mennesker blev bekymrede, da COVID-19 kom til Danmark. Mit klare indtryk er, at den angst hænger ved, og at mange stadig ikke tør gå til tandlægen, selvom samfundet er ved at lukke op, og tandlægerne tager alle de nødvendige forholdsregler. Det er trist, hvis det går ud over tandsundheden,” siger Rikke Hamfeldt.