Undersøgelse viser: Højt indtag af gluten under graviditeten kan give børn sukkersyge

20/09/2018

Rikki Tholstrup Jørgensen

Forskere fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet har i samarbejde med Statens Serum Institut fundet en mulig sammenhæng mellem gluten, graviditet og type 1 diabetes hos barnet. Der er dog brug for flere studier for at bekræfte konklusionerne og undersøge de mekanismer, der ligger bagved, understreger forskerne.

Mest læste i dag

Et nyt, stort dansk studie har vist, at der måske er en sammenhæng mellem, hvor meget gluten en kvinde spiser, mens hun er gravid, og barnets risiko for senere at få type 1 diabetes.

Bag det nye studie står seniorforsker Julie Christine Antvorskov fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet sammen med centerleder, overlæge Sjurdur Frodi Olsen fra Center for Føtal Programmering på Statens Serum Institut (SSI). Deres resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Det nye studie er en del af det store forskningsprojekt Bedre sundhed i generationer, som i mere end 20 år har samlet data ind om 100.000 gravide og deres nu snart voksne børn.

Har kigget på 67.565 graviditeter

Tilbage i graviditetsperioden blev kvinderne i uge 25 af deres graviditet bedt om at udfylde et 20 sider langt spørgeskema, hvor de skulle angive, hvor meget de havde indtaget af 360 forskellige typer af fødevarer på en måned. Disse data gav mulighed for at foretage et skøn over, hvor meget gluten, kvinden havde spist i graviditeten.

I alt dækker det nye studie over 67.565 graviditeter fordelt på 63.529 kvinder. Forskerne har koblet tallene fra disse graviditeter med oplysninger fra Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes. Her blev der registreret 247 tilfælde af type 1 diabetes blandt de pågældende børn.

Kvindernes indtag af gluten lå fra mindre end 7 gram til over 20 gram om dagen under graviditeten. Der var en klar tendens:

"Vi så en ret klar sammenhæng. Jo mere gluten, kvinden havde spist under graviditeten, jo større risiko var der for, at barnet senere udvikler type 1 diabetes. Børn af de kvinder, der havde spist mest gluten, i forhold til børn af dem, der havde spist mindst, havde ca. dobbelt så stor forekomst af type 1 diabetes," siger Julie Christine Antvorskov.

Der er brug for yderligere studier

Julie Christine Antvorskov har i sin forskning i dyremodeller af type 1 diabetes tidligere vist, at man kunne reducere forekomsten af type 1 diabetes hos mus, hvis man fjernede gluten fra deres kost, mens de var drægtige. Hun fik derfor ideen at anvende SSI’s udførlige data om kvinders kost under graviditet til at undersøge denne sammenhæng hos mennesker.

Julie Christine Antvorskov kalder resultaterne yderst opsigtsvækkende, men advarer også mod at overfortolke dem.

"Hver dag får i gennemsnit et barn om dagen konstateret type 1 diabetes i Danmark. Det er virkelig interessant, hvis man ved hjælp af en glutenreduceret kost under graviditeten kan halvere forekomsten af type 1 diabetes, som vores data tyder på. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget sikkert om mekanismen og virkningen," siger Julie Christine Antvorskov

Sjurdur Frodi Olsen uddyber: "Vores studie er det første af sin art i verden. Der er tale om tal fra en meget stor kohorte af kvinder, og vi har vist en signifikant sammenhæng. Derfor er resultatet interessant. Men selv om vi har taget højde for nogle af de andre faktorer, der kunne påvirke tallene – for eksempel rygning og kvindens vægt – kan der være andre ting, som kan have påvirket tallene. Derfor er der brug for nye studier til at bekræfte konklusionerne og forske i de bagvedliggende mekanismer. Det er for tidligt at begynde at ændre på de officielle kostråd om, hvor meget gluten man bør spise, når man er gravid."

Anbefalet til dig