Kunder får penge tilbage: Varmevirksomheden dømt til at sende 149 millioner retur

17/12/2019

Christian Granhøj Skouboe

En hel bunke kunder skal have penge tilbage. Foto: Pixabay
En dansk varmevirksomhed har opkrævet langt mere, end de måtte. Derfor skal de nu betale 149 millioner kroner tilbage til kunderne.

Mest læste i dag

Kommer din varme fra Verdo Varme? Så har du muligvis penge til gode. 

Varmevirksomheden Verdo Varme har i perioden 2006-17 opkrævet 149 mio. kr. mere hos forbrugerne, end hvad Forsyningstilsynet kan godkende som forrentning af ind-skudskapital. Sådan lyder konklusionen på en afgørelse, som Forsyningstilsynet offentliggør tirsdag. Konsekvensen er, at Verdo Varme skal tilbageføre det pågældende beløb til varme-kunderne.

”En af Forsyningstilsynets vigtigste opgaver er at holde øje med, at energisektorens mo-nopolvirksomheder ikke opkræver for meget for deres ydelser hos forbrugerne. Vores godkendelser af, at varmeselskabernes opkrævning til forretning af indskudskapital sker inden for lovgivningens rammer udgør en væsentlig del af denne opgave,” siger Carsten Smidt, som er direktør for Forsyningstilsynet, i en pressemeddelelse. 

Han beklager samtidig sagens lange forløb, der skyldes både uklarhed om regelgrundlaget og en lang proces med at fremskaffe den fulde dokumentation fra virksomheden.

Verdo Varme må til lommerne

Ifølge Forsyningstilsynet har Verdo Varme opgjort en samlet indskudskapital svarende til 567 mio. kr. og har i perioden opkrævet en samlet forrentning på 266 mio. kr. Forsynings-tilsynets afgørelse i dag indebærer, at Verdo Varmes indskudskapital skal korrigeres ned til 294 mio. kr., og at forretningen af den pågældende kapital godkendes til 118 mio. kr. Det er differencen mellem den opkrævede forretning på 266 mio. kr. og den tilladte for-retning på 118 mio. kr., som Verdo Varme nu skal tilbageføre til varmekunderne.

Dagens afgørelse er den anden ud af flere verserende sager som omfatter Verdo kon-cernen.

Den første handlede om forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, og medførte en afgørelse om tilbagebetaling af 234 mio. kr. To uafsluttede sager om-handler henholdsvis godkendelse af forretning af indskudskapital hos Verdo Produktion og Verdo-selskabernes brug og indregning af omkostninger på koncerninterne lån.

Anbefalet til dig