Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Af: Kasper

|

16/10/2018

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

Mest læste i dag

En ny statistik, som Forsyningstilsynet netop har offentliggjort, viser, at prisen på fjernvarme samlet set er faldet med 4,2 procent det seneste år. Dermed falder den i gennemsnit til 12.171 kr. mod 12.705 kr. sidste år. 

#Det er uhyre flot, og det vidner om, at fjernvarmeselskaberne leverer på de forventninger, der er til dem fra deres kunder, ejere og af politikerne. De fastholder høj forsyningssikkerhed, de stiller sig i spidsen for den grønne omstilling, de holder hånden under elforsyningssikkerheden, og de reducerer deres omkostninger og sænker prisen. Det er flot gået," lyder det fra Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening.

Set over de seneste fire år er den gennemsnitlige pris på fjernvarme faldet med i alt 15 procent.

"Fjernvarmeselskaberne har øjnene på bolden og de fokuserer på deres kerneopgaver. Derfor er det også glædeligt, at de vedvarende har kunnet reducere deres omkostninger og prisen for forbrugerne, på trods af svingende priser på brændsler, der ellers udgør en stor del af fjernvarmeselskabernes samlede omkostninger," siger Kim Mortensen.

Prisstigninger på vej

På trods af at det samlet går godt for selskaberne, og de er gode til at reducere deres omkostninger, så har et markant antal af selskaberne allerede nu varslet prisstigninger. Det skyldes, at de til nytår ikke længere vil modtage grundbeløbet, som de historisk har modtaget for at sikre balance i elnettet. Da omkostningerne til de allerede byggede kraftvarmeværker ikke forsvinder af sig selv, når man afskaffer en sådan tilskudsordning til elproduktionen, bliver det varmekunderne, der skal dække omkostningerne, og det vil få prisen på fjernvarme til at stige. 

Der er allerede nu knap 50 fjernvarmeselskaber, der i dag modtager grundbeløb, der har varslet prisstigninger på mere end 1.000 kr. pr. husstand.

"Det er en meget alvorlig sag. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor størstedelen af de berørte selskaber forsyner. Jeg frygter, at vi indtil nu kun har set toppen af isbjerget, og at en lang række selskaber vil være nødt til at sætte prisen op, fordi der ikke er andre end forbrugerne til at betale," lyder det fra Kim Mortensen, der fortsætter:

"Det er meget svært at se meningen i, at udvalgte varmekunder, der er tilsluttet fjernvarmeselskaber med kraftvarmekrav og tvungen naturgasbinding, skal betale ekstra for at sikre elforsyningssikkerheden. Det svækker fjernvarmeselskabernes konkurrence overfor de andre opvarmningsformer, der ikke er belastet af at tage ansvar for den samlede forsyningssikkerhed."

Fakta om prisen på fjernvarme

  • Det seneste år er prisen faldet med 4,2 procent fra 12.705 kr. i 2017 til 12.172 kr. i 2018. 
  • Mens der i 2017 var 15 fjernvarmeværker med priser på over 20.000, er der i 2018 12 selskaber med priser over 20.000 kr. 
  • Siden 2014 er prisen samlet set faldet med 15 procent. 
  • Ud af de 62 selskaber, der har sat prisen op med 1.000 kr. eller mere, er 49 grundbeløbsværker.
  • En del af årets kraftige prisfald skyldes, at Affald Varme Aarhus har fået medhold i en 20 år gammel skattesag ved Landsskatteretten. Det betyder, at selskabet ekstraordinært har nedsat taksterne i 2018 for at tilbageføre afgiftsgodtgørelsen til selskabets varmekunder. Selv korrigeret for dette er der fortsat et prisfald på cirka 1,5 procent. 

Anbefalet til dig