E-cigaretter kan give alvorlige skader i munden

16/10/2018

Kasper

Mens danskerne trodser advarslerne og fortsætter med at bruge e-cigaretter, peger mere og mere forskning på, at e-cigaretter øger risikoen for skader i munden.

Mest læste i dag

En mere eller mindre uskadelig variant af cigaretten eller et middel til rygestop. Sådan er der måske mange, der opfatter e-cigaretten, som de senere år er blevet populær i Danmark. Men der er stigende evidens for, at e-cigaretter skader helbredet – også mundhulen og svælget. Helt nye studier peger på, at også smagsstofferne i e-cigaretter kan være skadelige for munden.

”Mere og mere forskning peger på, at brugen af e-cigaretter kan give alvorlige skader i mundhulen, og derfor vil jeg gerne advare imod at tro, at e-cigaretter ikke har nogen konsekvenser. Vi kender ikke sundhedsrisikoen på lang sigt, så jeg frygter, at vi i løbet af de kommende år vil se følgevirkningerne,” advarer Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

E-dampe skader celler i munden

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger står bag en større WHO-baggrundsrapport, der giver et samlet overblik over al relevant forskning om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter. Hun forklarer, at de almindeligste bivirkninger i mundhule og svælg er tørhed, irritation og hoste, men at flere studier også har fundet, at e-dampe skader cellerne i munden - faktisk på samme niveau som var man udsat for tobaksrygning.

Ifølge Charlotta Pisinger dukker der flere og flere enkeltstudier op, der indikerer, at e-cigaretter også kan forårsage andre komplikationer. Det er fx studier, hvor e-cigaretter øger risikoen for parodontitis og tandtab, samt undersøgelser der viser DNA-skader, hvilket tyder på potentiel kræftdannelse på lang sigt.

Helt nye studier peger på, at smagsstofferne i e-cigaretter – fx menthol - kan give skader, og at e-cigaretter med søde smagsstoffer måske kan øge risikoen for caries. Og så er der enkelte tilfælde, hvor en e-cigaret er eksploderet i munden og har ødelagt tænder og mundhule. Men ifølge Charlotta Pisinger mangler der stadig langtidsstudier, der kan sige noget om langtidseffekterne af e-cigaretter.

E-cigaretten tændes mange gange om dagen

Tre procent af danskerne bruger e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere. Det viser den nyeste undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse bl.a. står bag. Sammenlignet med 2016 er der flere i 2017, der bruger e-cigaretten mange gange i løbet af en dag, og størstedelen bruger e-cigaretter med nikotin, som er svært afhængighedsskabende.

Nogle starter med at bruge e-cigaretten for at holde op med at ryge almindelige cigaretter, men ifølge Charlotta Pisinger er der ingen evidens for, at e-cigaretter er et godt rygestopmiddel. ”Tværtimod viser studier, at cirka 8 ud af 10 rygere, der begynder på e-cigaretter, bliver ved med at ryge.

Mange bruger altså e-cigaretter som et supplement, fx der hvor man ikke må ryge,” siger Charlotta Pisinger, som advarer mod et dobbeltforbrug, bl.a. fordi man endnu ikke ved, om blandingen af stoffer kan give en sundhedsskadelig cocktaileffekt.

Farvet forskning

Der findes ifølge Charlotta Pisinger over 500 e-cigaretmærker og flere tusind smagsstoffer, og nogle e-cigaretter er mere skadelige end andre. Hun peger på, at en stor del af forskningen er præget af økonomiske interesser. ”I cirka hver tredje undersøgelse af e-cigaretter har forfatterne en interessekonflikt, fordi tobaks- og e-cigaretindustrien har sponsoreret eller udført studierne, og her finder man ofte få eller ingen helbredsskader. Det er et stort problem,” siger Charlotta Pisinger.

I juni 2016 blev det lovligt at købe e-cigaretter i supermarkeder landet over, men til gengæld skal det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med forhandlerne af e-cigaretter. Både Charlotta Pisinger og Freddie Sloth-Lisbjerg er dog bange for, at det vil øge forbruget af e-cigaretter. ”Nu hvor det er blevet nemmere at få fat på dem, er jeg bange for, at forbruget stiger, og at det bliver mere normalt at bruge e-cigaretter – ikke mindst blandt unge,” siger Freddie Sloth-Lisbjerg, som samtidig finder det positivt, at der er kommet øget kontrol med markedet, som ellers har været ”det vilde vesten”. 

Anbefalet til dig