Ny undersøgelse: Mange med corona kan smitte efter 48 timer uden symptomer

18/1/22 11:45

Sarah Steenfeldt

Foto: Shutterstock
En ny undersøgelse viser at mange der har været symptomfrie i 48 timer fortsat smitter.

Data fra PentaBase A/S viser, at der kan være udfordringer med, at tidligere smittede Corona patienter uden sygdomssymptomer efter 48 timer frit bliver sendt ud i samfundet, da mange har en meget lav Ct-værdi og derfor bør kunne smitte. Dette bør blive taget med i debatten nu hvor politikere og industriens parter diskutere tilpasninger immunitetspas og isolationsperiode.

PentaBase A/S har siden starten af 2020 produceret og analyseret Covid-19 PCR-tests og har dermed indsamlet enormt meget data omkring Covid-19. Hensigten med denne meddelelse er et indspark i debatten hvor politikere og industriens parter diskutere tilpasninger immunitetspas og isolationsperiode. Vi ønsker at starte en videnskabelig debat og sikre, at de anbefalede retningslinjer er virksomme og ikke en del af problemet der bidrager til øget og stigende smitte.

Det er simpelt når vi snakker Corona: Ingen eller en høj Ct-værdi over 35 betyder ingen eller en lille risiko for smitte, mens en lav Ct-værdi betyder en højere risiko for smitte mellem individer.

Det skriver PentaBase i en pressemeddelelse. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man efter 48 timer fri for symptomer kan forlade isolation og tage ud i samfundet igen. Men data viser tydeligt, at individer som er testet positiv, ofte kan dokumenteres at have lave Ct-værdier (Dermed stor virusmængde) efter de 48 timer og altså derfor stadig er i stor risiko for at smitte andre.

Statens Serum Institut nævner i et dansk studie, at der er bevis for en omvendt sammenhæng mellem Ct-værdier og smitsomhed mellem personer. Lave Ct-værdier viser derfor høj virusmængde, og stor risiko for at smitte andre, hvorimod høje Ct-værdier viser lav eller ingen virusmængde med meget lav risiko for smitte. Samtidig skriver de i dette studie, at man ikke kan sætte et præcis cut-off (en tærskelværdi) på Ct-værdien da data viser, at personer med meget lav virusmængde i deres prøve fortsat kan smitte

Sammenlignet med ovenstående, så udtalte Klinisk Professor i global sundhed hos Syddansk Universitet, Christine Stabell Benn, sig om netop disse Ct-værdier i en artikel fra Berlingske Tidende. Hun mener at ”hvis man vil sige, at man er positiv på en måde, hvor man kan smitte andre, så er det mere realistisk med en Ct-værdi på 35.” 

Kan personer med Omikron-varianten stadig kan smitte efter 48 symptomfrie timer?

Det spøgsmål stiller PentaBase. 

Det er bekymrende, at data indikerer, at patienter der har været smittet med Omikron-varianten og ofte er dobbelt eller triple vaccineret, ofte mener at de er symptomfri langt før, at deres infektion har forladt deres luftveje og før deres Ct-værdier retfærdiggøre, at de er berettiget til at ophæve isolationen.

Vores data indikerer, at Ct-værdierne fortsat kan være meget lave efter 48 symptomfrie timer, og dermed kan mange personer testet positiv med Omikron-varianten stadig smitte i en længere periode end frem til den 48. symptomfrie time.

Den følgende graf viser eksempler på hvordan data understøtter, at positivt testet individer ofte har Ct værdier midt i 20erne når de forlader isolationen, hvilket gør, at de normalt bliver set som smitsomme.

Som det kan ses på grafen, så har både person A og person B lave Ct-værdier i tyverne efter deres 48 symptomfrie timer. Vi ved ikke med sikkerhed hvor længe de nye Omikron-varianter påvirker patienter til at kunne smitte. Vi kan blot konstatere, at der er en masse virus i deres luftveje efter, at de ikke har haft symptomer i 48 timer.

PentaBase A/S ønsker en faglig diskussion om disse individer som er testet positive med en af de nye Omikron-varianter, udgør en risiko for at smitte andre efter de 48 timer?

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er teoretisk muligt, at nye varianter ikke smitter så voldsomt selv ved lavere Ct værdier, men der findes ikke videnskabeligt belæg for at drage denne slutning, hvorfor vi må tage udgangspunkt i den eksisterende litteratur på området.