Sundhedsstyrelsen forventer mere smitte: Nu skal der bæres ansigtsmasker

Ansigtsmasker gøres nu obligatorisk for ansatte i sundheds- og ældreplejen. Foto: Shutterstock

Nu kommer der nye retningslinjer for, hvornår der skal bæres ansigtsmaske eller visir i bl.a. ældreplejen.

Sundhedsstyrelsen har fredag opdateret deres retningslinjer, der bestemmer, hvornår personale i sundheds- og ældreplejen skal have deres ansigt tildækket. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. 

De opdaterede retningslinjer indeholder bl.a. anbefalinger om, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Læs også

Træt af dyre forsikringer? Se hvor meget du kan spare lige her

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug i sundheds- og ældresektoren.

Forventer mere smitte

”I forbindelse med genåbningen af samfundet forventer vi, at der er en øget smittespredning af COVID-19. Derfor minder vi om, at der stadig er stort behov for at have et skærpet øje på at forebygge smitterisikoen,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og fortsætter:

”Afstand, håndhygiejne og rengøring er stadig de vigtigste midler mod smittespredning, og værnemidler skal anvendes ved smitte eller mistanke om smitte med COVID-19. Men i en overgangsperiode med øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip ekstra tiltag for at beskytte mod smitte fra personer uden symptomer”. 

Læs også

"Super alvorlig" situation bekymrer: Opholdsforbud kan være på vej

Tiltag indføres

Når tæt og længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, kan et ansigtsdækkende visir eller anden barriere mellem ansigter give et supplerende lag af beskyttelse mod mulig dråbesmitte. Her er hensigten både at beskytte patienten/borgeren og medarbejderen. 

Brugen af barriere fx. skærm eller ansigtsmaske er særlig relevant ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller i situationer hvor personalet har mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter kan der være øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i beboere/patienter. Der skal som udgangspunkt bæres ansigtsvisir eller maske, når personalets opgaver indebærer langvarige eller hyppige, tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter.

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, barrierer og kender til den korrekte brug.