Sundhedsstyrelsen forventer mere smitte: Nu skal der bæres ansigtsmasker

Sundhed
Ansigtsmasker gøres nu obligatorisk for ansatte i sundheds- og ældreplejen. Foto: Shutterstock
Nu kommer der nye retningslinjer for, hvornår der skal bæres ansigtsmaske eller visir i bl.a. ældreplejen.

Lige nu læser andre også

Sundhedsstyrelsen har fredag opdateret deres retningslinjer, der bestemmer, hvornår personale i sundheds- og ældreplejen skal have deres ansigt tildækket. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. 

De opdaterede retningslinjer indeholder bl.a. anbefalinger om, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug i sundheds- og ældresektoren.

Forventer mere smitte

”I forbindelse med genåbningen af samfundet forventer vi, at der er en øget smittespredning af COVID-19. Derfor minder vi om, at der stadig er stort behov for at have et skærpet øje på at forebygge smitterisikoen,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og fortsætter:

”Afstand, håndhygiejne og rengøring er stadig de vigtigste midler mod smittespredning, og værnemidler skal anvendes ved smitte eller mistanke om smitte med COVID-19. Men i en overgangsperiode med øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip ekstra tiltag for at beskytte mod smitte fra personer uden symptomer”. 

Tiltag indføres

Når tæt og længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, kan et ansigtsdækkende visir eller anden barriere mellem ansigter give et supplerende lag af beskyttelse mod mulig dråbesmitte. Her er hensigten både at beskytte patienten/borgeren og medarbejderen. 

Brugen af barriere fx. skærm eller ansigtsmaske er særlig relevant ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller i situationer hvor personalet har mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter kan der være øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i beboere/patienter. Der skal som udgangspunkt bæres ansigtsvisir eller maske, når personalets opgaver indebærer langvarige eller hyppige, tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter.

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, barrierer og kender til den korrekte brug.

 

Anbefalet til dig