Druk, skrald og hærværk: Unge festaber ødelægger sommeren

16/6/20 12:04

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Opførslen minder mere om noget, der hører hjemme på en festival, siger Slotshavechefen.

Åbningstiden i Kongens Have i København bliver fra tirsdag snævret ind, så haven kun holder åbent fra kl. 22.00 til kl. 20.00 alle ugens dage. Ændringerne gælder frem til slutningen af sommeren. 

Ændringerne i åbningstiderne sker, fordi Slots- og Kulturstyrelsen den seneste tid har konstateret, at et stigende antal besøgende i haven udviser en uacceptabel adfærd, der er i strid med ordensreglerne. Det er især en række unge besøgende, der har skabt uheldig opmærksomhed omkring sig selv. 

Det fortæller slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kulturstyrelsen.

"Vi vil gerne holde Kongens Have åbent så længe som muligt for alle dem, der sætter pris på haven som frirum og bruger den fornuftigt. Men vi er nødt til klart at signalere, at haven ikke skal have karakter af en festivalplads, hvilket desværre er den situation, vi er havnet i. Derfor lukker vi nu haven tidligere i håb om, at det kan medvirke til at afhjælpe problemerne, og så følger vi situationen nøje i den kommende tid sammen med relevante myndigheder."

Samtidig med de ændrede åbningstider indskærper Slots- og Kulturstyrelsen, at det kun er tilladt at spille dæmpet musik i haven uden brug af lydforstærkere, Bluetooth-højttalere, ghettoblastere og lignende. Styrelsen gør desuden opmærksom på, at personer, der forsøger at skaffe sig adgang til haven uden for åbningstiden, vil blive politianmeldt.

Politi hyppigt tilstede 

"Det er vores opgave at sikre, at alle, der besøger Kongens Have, får en god oplevelse, og at der ikke er gæster, som holder sig væk, fordi de er nervøse. Når forpagtere, naboer, gæster og ansatte føler sig utrygge, fordi store grupper af unge drikker sig bevidstløse, spiller musik for fuld drøn, hiver planter op af jorden, øver hærværk på bænke, borde og stole og endda kommer op at slås, så er vi selvfølgelig nødt til at gribe ind," fortsætter Slotshavechefen.  

Politiet har den seneste måned været hyppigt tilstede i haven på grund af uorden og utryghedsskabende adfærd og for at sikre, at havens gæster overholder de restriktioner, der er indført i relation til COVID-19. Kongens Have er fortsat på politiets liste over såkaldte hotspots, hvor der føres skærpet tilsyn, og hvor politiet kan indføre et midlertidigt opholdsforbud, hvis for mange mennesker stimler sammen.