Teenagere sigtet for indbrud og hæleri af tyvekoster for mere end 1,2 millioner

112
Foto: Politi.dk
Tre teenagere og en voksen mand er tiltalt for omfattende indbrud og hæleri i Sønderborg Kommune. Over 3.000 koster er beslaglagt i sagen.

Lige nu læser andre også

En domsmandsret ved Retten i Sønderborg fortsatte mandag behandlingen af en omfattende straffesag om indbrudstyveri, forsøg på indbrud samt hæleri. De tiltalte er fire mænd i alderen 16, 18, 19 og 33 år.
 
Det første retsmøde blev afviklet onsdag den 5. september, hvor anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fremlagde det fyldige anklageskrift, der omfatter 69 forhold om indbrud af særlig grov beskaffenhed, forsøg på indbrud af særlig grov beskaffenhed, brugstyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed.
 
Dertil kommer en række andre forhold: Et tilfælde af vidnetrusler, overtrædelser af færdselsloven samt overtrædelser af lov om euforiserende stoffer. Og alt i alt omfatter anklageskriftet således 102 forhold.
 
Alle indbrudstyverier – på nær et – har fundet sted i Sønderborg Kommune, og hændelserne har fundet sted i perioden fra september 2018 og frem til marts 2019.
 
Ved retsmøderne, der i denne uge finder sted mandag og torsdag, skal retten blandt andet høre de tiltaltes forklaringer. Retten i Sønderborg har foreløbig afsat i alt ni retsdage til sagen, og dommen ventes at blive afsagt den 22. november. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi. 

Private hjem

Indbrudstyverierne har fundet sted i private hjem, hvor der er stjålet designervarer, computere, ipads og anden elektronik, smykker, sølvtøj, værktøj, kontanter, ure, parfume, tøj, frimærker, mønter m.m. 
 
Ved en enkelt ransagning har politiet fundet over 3.000 koster på en adresse i Sønderborg, men det er politiets formodning, at man allerede på dette tidspunkt har videresolgt en lang række genstande, der var stjålet ved de mange indbrud.
 
Syd- og Sønderjyllands Politi har opgjort værdien af de beslaglagte koster til cirka 1,2 millioner kroner.

Grov beskaffenhed

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og har rejst tiltale ud fra bestemmelserne i straffeloven om indbrudskriminalitet og hæleri af særlig grov beskaffenhed. Dette skyldes sagskompleksets omfang, at kriminaliteten har været organiseret samt det store antal koster, politiet har fundet i forbindelse med to ransagninger.
 
Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at den 33-årige, der er født i det daværende Jugoslavien, skal udvises med et varigt indrejseforbud. De fire personer blev anholdt i februar og marts og har været varetægtsfængslet lige siden.

Ihærdigt politiarbejde

En person er allerede dømt i sagskomplekset. Tiltalerne mod de fire personer er blevet til virkelighed som følge af ihærdigt lokalt politiarbejde. Og med anholdelserne vurderer Syd- og Sønderjyllands Politi, at man har fået fat i kernepersonerne i forbindelse med de omfattende indbrud.
Politiet har desuden - for at få sat ind over for indbrudskriminalitet i politikredsen - nedsat særlige indbrudsgrupper i de tre områdecentre i Sønderbog, Esbjerg og Haderslev.

Anbefalet til dig