Dette skal du vide om dit depositum

13/01/2018

Helge Rahbek

Foto: Shutterstock.com
Det depositum, du betaler til udlejer, når du lejer en lejlighed, skal stille sikkerhed for dine forpligtelser ved fraflytning.

Mest læste i dag

Depositummet udgør et ret stort beløb. Derfor er det bestemt også rart for dig at vide, hvad udlejer må bruge pengene på, og hvordan det forholder sig med tilbagebetaling, når du en gang opsiger lejemålet.

Ifølge Lejeloven må udlejer opkræve et beløb svarende til indtil tre måneders leje i depositum. Hvorvidt du som lejer får dit depositum tilbage ved fraflytning, afhænger af om du lever op til de forpligtelser, som fremgår af lejekontrakten.

Såfremt lejligheden fraflyttes i samme stand som ved indflytning, har du mulighed for at få hele depositummet tilbagebetalt. Omvendt kan udlejer også kræve, at depositummet skal bruges til at betale for de forpligtelser, som du har skrevet under på i lejekontrakten.

Fraflytningsrapporten afgør hvor meget du får tilbage

Når du fraflytter et lejemål, kan udlejer vælge at bruge depositummet på at istandsætte lejemålet, hvis det er påkrævet for at bringe det tilbage i den samme stand, som da du i sin tid flyttede ind i lejligheden. Hvis der er nogle lejerestancer, altså manglende betaling af husleje for dit vedkommende, kan udlejer også benytte depositummet til at få dækket det skyldige beløb.

Når de krav, som udlejer med rette kan stille til sin lejer, er fratrukket depositummet, skal det overskydende beløb betales tilbage til lejeren. I forbindelse med en fraflytning vil udlejer som oftest skulle udarbejde en fraflytningsrapport for at kunne gøre kravet op. Fraflytningsrapporten er en redegørelse for, hvad der skal betales til istandsættelse, reparationer og lignende.

Når kravet er gjort op, ved du, hvor meget du kan forvente at få tilbage af dit depositum.

De samme regler omkring depositum og tilbagebetaling vil typisk også være gældende, når det kommer til kollegieværelser.

Hav din dokumentation i orden

Fraflytningsrapporten udarbejdes ved et fælles fraflytningssyn. Det er en rigtig god idé, at du allerede ved indflytning laver grundig billeddokumentation af de fejl eller mangler, du har at udsætte på lejemålet, så du ikke ender med at skulle hæfte for dem, hvis de bliver opdaget og indskrevet i fraflytningsrapporten.

Som lejer skal du på intet tidspunkt betale for forringelser, som skyldes slid og ælde.

Hvis du er utilfreds med fraflytningsrapporten kan du indbringe den for Huslejenævnet, som derefter tager en beslutning om, hvorvidt udlejers krav er rimelige.

Har du behov for at afhænde børnene til en babysitter, mens fraflytning og istandsættelse står på, bør du besøge Minbabysitter. Her finder du hurtigt en dygtig babysitter tæt på dig, som du kan booke til et bestemt tidsrum.

Anbefalet til dig