Kommunalt budget for 2020: Er borgerne blevet hørt?

I Byen
Odense Kommune har netop vedtaget sit husholdnings-budget for næste år. Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen
Odense Kommunes budget for 2020 med titlen "Vilje til velfærd" er netop blevet vedtaget af et bredt flertal. I løbet af efteråret blev afholdt fem store borgermøder om fremtidens velfærd, og nu er mange nysgerrige efter, om borgernes synspunkter kan ses i budgettet.

Lige nu læser andre også

Politik handler som bekendt om at prioritere. Dette bliver meget tydeligt, når politikerne skal afgøre, hvilke områder skal have del i de kommunale skattekroner. Der er aldrig penge nok til at støtte det hele, så hvilke områder skal tilgodeses på bekostning af hvilke andre områder.

Man kan måske forestille sig, at borgernes ønsker fra borgermøder, velfærdsmøder og personlige henvendelser bliver overset, når det politiske slagsmål om midlerne foregår.

Demokratisk dialog

Borgernes forslag og ønsker er dels blevet indsamlet gennem en tværgående opsamling og dels en afrapportering fra det hundrede mands store Borgerråd.

I budgettet for 2020 ses tydelige spor af borgernes synspunkter og ønsker, hvilket naturligvis glæder Stig Holmelund Jarbøl, rektor på HF & VUC Fyn, formand for borgerrådet, som afleverede sine anbefalinger til byrådet i august.

”Når politikerne lægger et budget, handler det jo om at tage hånd om hele byen. Det gør man i min optik bedst ved at lytte til borgerne. Det har politikerne gjort med 2020-budgettet, hvor vi tydeligt kan se aftryk fra både borgerråd og velfærdsmøder. Det giver budgettet en unik demokratisk forankring,” siger Stig Holmelund Jarbøl.  

Borgmester Peter Rahbæk Juel udtrykker i en pressemeddelelse stor tilfredshed med, at borgerinddragelsen er synlig i budgettet.

”Gennem den demokratiske samtale vi har haft med byen, er der kommet rigtig mange gode forslag. Jeg er glad for, at flere forslag er med allerede i næste års budget, og de mange andre borgerforslag vil vi tage med i det politiske arbejde med Velfærdsplan 2030,” siger Peter Rahbæk Juel.

Konkrete aftryk fra borgerne

Det fremgår af en meddelelse fra kommunen, at borgernes forslag blandt andet har ført til disse tiltag i budgettet:

  • En langsigtet plan for at fastholde og rekruttere velfærdsmedarbejdere.
  • En indsats for mindre bureaukrati og mere frihed til medarbejdere.
  • En indsats til at styrke den demokratiske samtale i Odense.
  • En indsats til at skabe bedre rammer for mere frivillighed.
  • En ungepakke, der blandt andet skal styrke arbejdet med sårbare unge.
  • En indsats, der skal styrke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt.

I budgettet er i øvrigt afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 for at sikre en fortsat gensidig og forpligtende dialog med borgerne om fremtiden for Odense.

Vilje til velfærd

Velfærdsmøderne med borgerne blev afholdt for at få borgernes input i forbindelse med den store udfordring, som kommunen står over for de kommende år på velfærdsområdet. Der skal findes 500-600 mio. kroner frem mod 2030 bare for at bevare det nuværende velfærdsniveau, når der kommer 22 procent flere små børn og 47 procent flere ældre i Odense.

Titlen på budgettet for 2020, Vilje til velfærd, afspejler den holdning, at man i Odense Kommune vil søge at opretholde velfærden fremadrettet. I budgettet er afsat yderligere penge til børn og ældre. Sidstnævnte tilgodeses med 38,1 mio. i 2020 stigende til 120,1 mio. i 2023. Børnene får 10 mio. kroner i 2020 stigende til 61,2 mio. i 2023.

Flertallet bag budgettet består af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet.

Anbefalet til dig