Millionstøtte sikrer Løvvangen nyt lægehus

03/05/2019

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Aalborg Kommune
En bevilling på 8,2 millioner kroner fra staten skal bruges til at etablere et læge- og sundhedshus i Løvvangs-området. Pengene skal bruges til at sikre lægedækningen og støtte den generelle sundhed i den nordlige del af Aalborg Kommune.

Mest læste i dag

Fredag fik Aalborg Kommune tilsagn om støtte fra statens pulje til etablering af et læge og sundhedshus i Løvvangen. Statens pulje var i år på 200 millioner kroner. Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget i alt 70 ansøgninger til puljen, på et samlet beløb på ialt 932,6 millioner kroner. Det vækker derfor stor stolthed at Aalborg Kommunes projekt i Løvvangen er blevet prioriteret:

"Jeg er enormt glad og stolt over, at vi får støtte i et så stærkt og stort ansøgerfelt. Aalborg Kommune ender jo med at få næsten fem procent af statens samlede pulje. Det fortæller mig, at det er et gennemarbejdet og meget nødvendigt projekt vi har sat i støbeskeen," siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

Styrket sundhed i Løvvangen

Målet med læge- og sundhedshuset i Løvvangen er at skabe en moderne lægepraksis med plads til flere læger, placeret i et sundhedshus sammen med kommunale sundhedsfunktioner, fritidstilbud og foreningsaktiviteter.

Aalborg Kommune har allerede gode erfaringer med lignende sundhedshuse. Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej i Aalborg Øst og Sundheds- og Foreningshuset i Gandrup har vist at sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning, hvor det ellers er vanskeligt at rekruttere og fastholde læger. 

"De her sundhedshuse giver nærhed i sundhed og flytter sundhedstilbuddene ud hvor borgerne bor og lever.  Erfaringerne fra de huse vi allerede har, viser samtidigt at  husene fungerer, som et samlingssted og katalysator for en bred udvikling af lokalområdet," siger Mads Duedahl.

Sundhedshuse skaber mere samarbejde

Puljen - til etablering af Læge- og Sundhedshuse skal ses i sammenhæng med den udvikling der har været gennem de seneste år, hvor flere og mere komplekse sundhedsopgaver flyttes fra de højt specialiserede super sygehuse til alment praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen. Etableringen af sundhedshuse er et vigtigt skridt i at understøtte det øgede samarbejde mellem alment praktiserende læger og kommunale sundhedsfunktioner. Derfor ligger Aalborg Kommune i projektansøgningen også op til, at samle kommunale sundhedsfunktioner som: sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, sundhedscenterfunktioner, forebyggelsestilbud og børnetandpleje under samme tag som den kommende lægeklinik.

"Vi har ikke fået alt hvad vi søgte om. Så nu skal vi i Aalborg Byråd finde ud af hvordan vi bedst realiserer projektet i Løvvangen.  Dette skal ske i  tæt samarbejde mellem kommunes forvaltninger, almen praksis og region Nordjylland. Det bliver en spændende proces, og jeg ser frem til et resultat, der vil gøre en forskel for borgernes sundhed i den nordlige del af Aalborg Kommune," siger Mads Duedahl

Anbefalet til dig