Politikerne udbyder stor grund til salg: Ny bydel får boliger, byrum og 582 parkeringspladser

I Byen
Foto: Kolding Kommune
En helt ny bydel på ca. 30.000 m² direkte ud til Kolding Å udbydes til salg. Forslagene til udformningen af den nye bydel bliver bla vurderet på at få åen som et centralt omdrejningspunkt, skabe nye forbindelser gennem byen samt ikke mindst at få bygget nye boliger.,

Lige nu læser andre også

Den nye grund vil med sin placering skabe afgørende forbindelse Koldinghus, åen og havnen, og gøre det endnu mere attraktivt at bo og opholde sig i bymidten. Kolding Å løber midt i gennem området og udgør en naturlig herlighedsværdi. Den nye bydel skal have gode forbindelser med tydeligt definerede knudepunkter, hvor den nye bydel møder den eksisterende by. Der skal skabes af levende byrum, der skal give kvalitet for både beboere og andre, der kommer gennem området.

Arealerne Riberdyb og Holmsminde ligger som en kile mellem jernbanen og Kolding Å, i tæt tilknytning til Koldings historiske bymidte, handelscentrum, erhvervshavn og uddannelsesinstitutioner.

Boliger til alle

Byrådet ønsker, at der bliver bygget boliger. Det skyldes den centrale beliggenhed, hvor du er tæt på alt i Kolding, ønsket om at tilføre bymidten byliv året rundt, samt den høje efterspørgsel efter centralt beliggende lejligheder.

Den nye bydel skal være et godt sted at bo for flere generationer med de åbenlyse kvaliteter langs åen og adgangen til bymidtens liv og atmosfære. De foreløbige analyser peger på, at der kan bygges boliger i størrelsesordenen 45.000 m2, hertil kommer parkering. Det er planen at etablere 582 offentligt tilgængelige parkeringsplader i et parkeringshus, som erstatning for de pladser der er i dag. Desuden etableres et antal parkeringspladser til den nye bebyggelse. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 

Fællesskab

Bevica Fonden, Elsass Fonden, Lejerbo og Realdania er gået sammen om at udvikle en ny type inkluderende boligbebyggelse, der rummer familieboliger, seniorboliger og studieboliger for unge med og uden bevægelseshandicap, som målgruppen kan betale. Fællesskab er nøglen til inklusion, og visionen er at skabe stærke nye fællesskaber på flere niveauer, i både de nære fællesskaber i de enkelte boligenheder, det store fællesskab for hele bebyggelsen samt fællesskabet i hele det nye kvarter ved Kolding Å.

Udbuddet er bygget anderledes op end et standard grundsalg. Det betyder i praksis, at arealerne sælges med vilkår om, at køberen i et tæt samarbejde med Kolding Kommune, skal udarbejde en helhedsplan for området og efterfølgende har pligt til at realisere planen.
 

Grunden er det store p-plads område i midten af billedet. Til højre ses campusområdet, og nord for gågaden og Koldinghus. Foto: Kolding Kommune

 

Om områdets historie

  • Riberdyb er et gammelt navn, der optræder på skitse over Kolding fra 1587. Nogle af de ældre bøger om Kolding nævner, at navnet stammer fra handelsskibe fra Ribe, der lagde til i området. Siden 1939 har Riberdyb været navnet på stykket fra Kolding Å til Sydbanegade.
  • I mere end 100 år har det været et industriområde bla. med FDB’s fabrikker. Efter udflytningen af industrien fra bymidten, har der været parkering på både Riberdyb og Holmsminde.
  • Der har gennem årene været forskellige ideer til området. I 1980'erne var der lagt op til et park- og kulturområde, mens der i de tidlige 0'er var ideer om at etablere små boliger og senere planer om at bygge boliger og outletbutikker.

Anbefalet til dig