Se dig godt for: nu kommer de kontroversielle elektriske løbehjul til Vejle

I Byen
Foto: Shutterstock
Økonomiudvalget i Vejle Kommune har sat 200.000 kroner af til at få elektriske løbehjul som en del af bytransporten.

Lige nu læser andre også

Lokalpolitikerne blev lune på løbehjulene allerede efter, at de havde været på studietur i Oslo, hvor et lignende projekt allerede er iværkst, og nu kommer de altså også til Vejle.

I Danmark var det først i København, at man kunne bruge løbehjuene, og siden er de også blevet tntroduceret i Aarhus.

De elektriske løbehjul har været kontroversielle og genstand for megen debat, fordi de kører hurtigt, er på cykelstien og det kan have store konsekvenser, hvis man vælter. Ulykker har fx ført til knoglebrud, brækkede arme og lignende.

Når man skal leje et løbehjul i Købehavn eller Aarhus, foregår det sådan, at man henter en app til sin telefon, derpå kan man se, hvor i byen løbehjulene befinder sig. Sådan vil det sandsynligvis også blive i Vejle. Her vil man - ved hjælp af app’en - kunne finde ud af præcis, hvor løbehjulene holder parkeret. Når man så vil bruge et af dem, scanner man en qr-kode med sin telefon, som klarer resten.

Materialet som lokalpolitikerne fik at læse forud for beslutningen forklarer om baggrunden for, at de i første omgang blev interesseret i løbehjulene:

"Anvendelsen af elektriske løbehjul kan ses som en del af Vejle Kommunes Resiliensstrategi, hvor der lægges op til at fremme grønnere transportformer. Af Mobilitetsplanen fremgår det, at 1/3 af husstande i Vejle ikke har bil, elektriske løbehjul vil være et billigt alternativ for disse borgere, når de skal rundt i byen."

"Anvendelsen af elektriske løbehjul vil samtidig kunne sikre et bæredygtigt alternativ til taxa og privat biler for kommunens borgere og besøgende, som skal transporteres inden for Ring 1 og 2 eksempelvis fra Vejle Station til arbejdspladsen eller studiet."

Minister er begejstret

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), udtalte sig i december om de elektriske løbehjul. Her sagde ministeren:

“Vi skal være åbne for nye måder at bevæge sig på i trafikken, og det er jeg glad for, at der er bred enighed om blandt Folketingets partier. De motoriserede løbehjul kan især vise sig at have et stort mobilitetspotentiale, fordi de kan kombineres med offentlig transport, hvor de kan klare den såkaldte ”last mile” for os.“

Fakta: elektriske løbehjul

- Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.

- Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.

- Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år. Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

Anbefalet til dig