Ugler og tårnfalke skal gøre Horsens Kommune mere grøn

I Byen
Foto: Mette Bjørn Østergaard
De seneste år har Horsens Kommune fået hjælp af ugler og tårnfalke til bekæmpe rotter på de kommunale arealer. I bytte får fuglene fri bolig med udsigt og gratis måltider.

Mest læste i dag

Horsens Kommune har de sidste to år gjort en indsats for at tiltrække en helt ny form for tilflyttere i form af tårnfalke og natugler. Formålet med den lidt alternative bosætningskampagne har været at bekæmpe rotter med næb og kløer i stedet for gift.

- I Horsens Kommune stræber vi efter at bruge så lidt gift som muligt i vores skadedyrsbekæmpelse. En rottefamilie bliver hurtigt til 862 på et år, og derfor giver det god mening, at vi har suppleret vores indsats med et af naturens egne våben i kampen mod rotterne, siger Tommy Krogh Abrahamsen, ingeniør og rottekonsulent i Horsens Kommune.

For at lokke uglerne og falkene til har Horsens Kommune over tre omgange opsat i alt 24 tårnfalkekasser og 34 natuglekasser fra Grædstrup i vest til Søvind i øst. De sidste redekasser blev sat op i januar og venter nu på de heldige natugler og tårnfalke, der får fri bolig med udsigt til gengæld for at jage rotter.

 

Opsætning af redekasser til tårnfalke og natugler skal hjælpe Horsens Kommune til at bruge mindre gift i kampen mod rotterne. Foto: Mette Bjørn Østergaard

 


Fri bolig er en succes

 

Redekasserne er blevet foret med hø og savsmuld, så de er attraktive for rovfuglene - og strategien virker. I nogle af de først opsatte kasser, blev der sidste år fundet spor efter fuglene i form af dun, fjer og uglegylp. Så alt tyder på, at fuglene trives, stifter familie og går på rottejagt.

Netop nu er natuglernes ynglesæson så småt i gang, og de første par er sandsynligvis flyttet ind i redekasserne, hvor en snarlig familieforøgelse venter. Tårnfalken venter derimod lidt endnu, inden den slår sig ned med sin mage. Fordelen ved de to typer af rovfugle er, at de supplerer hinanden godt.

"Tårnfalken kan godt lide åbne arealer. Her svæver den over markerne, indtil den får øje på sit bytte. Derfor hænger redekasserne på pæle, elmaster eller i udkanten af skoven. Natuglen bor og jager derimod i skoven, hvor redekasserne bliver sat op i træerne," siger Mette Bjørn Østergaard, biolog i Horsens Kommune.

Flere steder er der fundet synlige beviser på, at rovfuglene har taget imod tilbuddet om fri bolig. Foto: Helga Jørgensen. 

En win-win situation for naturen

Opsætningen af redekasserne er ikke kun et led i kampen mod rotterne rundt om i kommunen, det er også en kærkommen hjælp til rovfuglene. Såvel natuglens som tårnfalkens naturlige levesteder er i tilbagegang, og redekasserne er derfor med til at sikre, at de to fuglearter fortsat har nemt ved at finde steder at yngle.

"Det er en win-win situation, at vi både kan reducere vores forbrug af gift i kampen mod rotterne og samtidig hjælpe de her to fuglearter med at finde nye hjem. Derudover minimerer vi også de såkaldte sekundære forgiftninger, der kommer, når rovfugle og rovdyr spiser rotter, der har spist gift," siger Tommy Krogh Abrahamsen.

 

Anbefalet til dig