Aalborgs iværksættermiljø styrkes

På opfordring af en række af Aalborgs erhvervsorganisationer slår iværksætterhuset GrowAAL dørene op i februar 2019. Med NOVI som operatør på iværksætterhuset bliver Aalborgs iværksættermiljø styrket og flere frø sået til at skabe en iværksætterby i verdensklasse.

Mest læste i dag

Med adresse på C. A. Olesens Gade 4 i Vestbyen får GrowAAL en central placering i Aalborg. Iværksætterhuset kommer med sine fire etager og 3.300 kvadratmeter bl.a. til at indeholde en café, kontor- og inkubatormiljøer samt en hel etage, som kan danne ramme for events af både faglig og social karakter for iværksættere.

"GrowAAL iværksætterhuset er et resultat af en længere proces, hvor vi både i Aalborg Erhvervsråd og i Erhverv Norddanmark har oplevet, at der er en stigende interesse for iværksætteri i Aalborg, og at iværksætterne bliver yngre og yngre", fortæller Steen Royberg, formand for Erhverv Norddanmark og medlem af formandskabet for Aalborg Erhvervsråd. "For at understøtte iværksætterlysten og være med til at skabe de bedste rammer for et blomstrende iværksættermiljø har vi med inspiration fra bl.a. Amsterdam udarbejdet konceptet for et fantastisk iværksætterhus i Aalborg", uddyber Steen.

Langtidsholdbart miljø

"GrowAAL er kommet for at blive. Det har været essentielt for os at skabe et fast, fysisk samlingspunkt for alle typer iværksættere i Aalborg, både nu og på langt sigt. Derfor har vi fået NOVI ind som operatør og BusinessAalborg som understøttende partner. I Erhverv Norddanmark er vi enormt glade for at kunne være med til at skabe et sted, hvor man under samme tag faktisk kan få rådgivning, netværk og kontorplads, fortæller Steen og fortsætter:

"GrowAAL er åbent for hele Aalborgs erhvervsliv. Iværksættere har mange forskellige behov og vil også komme til at bruge huset på forskellige måder. Det, som jeg oplever, er, at de unge iværksættere rigtigt gerne vil hjælpe hinanden og dele ud af deres erfaringer, uanset om de har en fast kontorplads eller ej. De har et stærkt fokus på åbenhed og videndeling. Men også for mere etablerede virksomheder er der rig mulighed for at være med. Det kan fx være som mentorer eller sponsorer, fordi de ønsker at bakke op om et fast, fysisk samlingspunkt for iværksættere".

Iværksættere bringes sammen

Niels Jørgen Kristensen, repræsentant for Dansk Erhverv i Aalborg Erhvervsråd, supplerer: "Med GrowAAL forventer jeg, at vi i højere grad kan skabe de optimale rammer for at fastholde og inspirere iværksættere i Aalborg. Erfaringer viser, at iværksættere opnår de bedste muligheder for at lykkes, når de bringes sammen og kan bringe hinandens kompetencer i spil. Fra omgivelsernes side er der også klare fordele ved et iværksætterhus, idet investorer har bedre mulighed for at finde egnede virksomheder at investere i. Samtidig kan GrowAAL konceptet være med til at tiltrække flere iværksættere fra både andre dele af Danmark og udlandet".

Kommunal opbakning

Aalborg Kommune har også en vigtig andel i GrowAAL. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen forklarer: "I Aalborg Byråd har vi naturligvis lyttet til de opfordringer, som erhvervsorganisationerne er kommet med i forhold til at skabe et fælles og blivende set-up for iværksættere i Aalborg. For mig er det vigtigt, at vi som by har et sted, hvor iværksætternes drømme er lidt tættere på at blive til virkelighed. Vi har brug for de idéer, virksomheder og jobs, som iværksættere skaber".

Aalborg Erhvervsråd har netop vedtaget en partnerskabsstrategi for iværksætterområdet i Aalborg, hvor visionen er at skabe en iværksætterby i verdensklasse med stærke netværk, gode rammebetingelser og kort afstand fra idé til handling.

"Qua sine tilbud bliver GrowAAL et fantastisk udgangspunkt for et stærkt iværksættermiljø i Aalborg. Det bliver en katalysator, som kan skabe netværk på tværs af eksisterende kontormiljøer og iværksættere, som ikke er en fast del af et fysisk fællesskab. Således supplerer huset de miljøer, som vi har i forvejen. Samtidig hæver vi barren for at sikre, at flest mulige iværksættere opnår succes", slutter Thomas.

NOVI får midtby-placering

NOVI kommer til at stå for den daglige drift af iværksætterhuset. Direktør for NOVI, Henrik Lundum fortæller: "Vi glæder os rigtigt meget til at komme tættere på de mindre iværksættere og Aalborgs pulserende byliv. GrowAAL bliver ikke et NOVI nr. 2 men et helt nyt koncept, hvor der både er mulighed for at leje en enkelt kontorplads, et kontormiljø og at blive tilknyttet huset som drop-in bruger. Med GrowAAL drop-in får man, for et mindre beløb, fri adgang til loungen på 4. etage, hvor der er rig mulighed for at arbejde, drikke kaffe og netværke med andre iværksættere. Samtidig får man adgang til fx husets mødelokaler".

"Inspirationen til drop-in løsningen er hentet i Amsterdam, som er én af Europas største iværksætterbyer. Ambitionen er at blive det foretrukne sted at hænge ud for de iværksættere, som ikke har brug for en fast kontorplads", uddyber Henrik, som også forventer at kunne hente synergi på tværs af NOVI og GrowALL bl.a. i forhold til deres lange erfaring med udlejning og drift samt en ny mentorordning. "Det er afgørende, at vi lærer af hinanden på tværs. GrowAAL bliver den vildeste læringsrejse", slutter Henrik, som også røber, at de første lejere allerede er på venteliste.

Anbefalet til dig